Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Konference „Kultura a diplomacie“

Ve čtvrtek dne 19. dubna 2012 se v Černínském paláci, sídle Ministerstva zahraničních věcí ČR, uskuteční konference „Kultura a diplomacie“, jejíž jedním z partnerů jsou Česká centra.

Na konferenci vystoupí spolu s domácími řečníky také řada zahraničních hostů, mezi nimiž budou zástupci Velké Británie -  Ali Fisher,  Německa - Berthold Franke, Rakouska - Peter Fantasy a předsednické země EU Dánska - Flemming Johannesen, a dále Ana Paula Laborinho, prezidentka Globální sítě EUNIC a Gottfried Wagner za občanskou iniciativu „Více Evropy“.

Konference se bude zabývat potenciálem kultury pozitivně ovlivňovat rozvoj vztahů mezi Evropou a zbytkem světa. Zaměří se i na hledání praktických námětů jak co nejefektivněji využívat schopnost kultury přibližovat náš způsob života založený na hodnotách demokracie, svobody a lidských práv a získávat tím pro něj větší porozumění. Pozornost bude věnována také platformě Evropské unie jako nástroji pro posílení kapacity jednotlivých členských států oslovit publikum v zemích jako je Čína, či Indie.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR akci pořádá ve spolupráci se sdružením kulturních institutů zemí Evropské unie - EUNIC. Dalšími partnery jsou Ústav mezinárodních vztahů a Česká centra (která jsou členy sdružení EUNIC).

Konferenci bude možné sledovat živě a ze záznamu na webových stránkách:  www.mzv.cz/EUNIC a www.czech.cz.


DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: