Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

5. evropsko-čínský kulturní dialog „5D“ s Jiřím Davidem

Sdružení národních kulturních institutů Evropské unie EUNIC, jehož členem jsou i Česká centra, ve spolupráci s Čínskou národní akademií umění (CNAA), Si-anskou Akademií výtvarných umění a Kulturním oddělením provincie Šen-si organizuje v říjnu tohoto roku Pátý evropsko-čínský kulturní dialog na téma „PROSTOR – KULTURA – OBJEKT“. Českou republiku bude v Si-anu, metropoli provincie Šen-si, zastupovat za podpory Českých center výtvarník Jiří David.

Jiřího Davida společně s dalšími umělci z Evropy vybrala Čínská národní akademie umění. 5. evropsko-čínský kulturní dialog „5D“ se bude zabývat sochou v nejširším slova smyslu. Hlavními zkoumanými fenomény budou prostor, kultura a objekt s podtématy jako: role sochy ve veřejném prostoru, plastické výtvarné umění a jeho vztah k životnímu prostředí, kreativní průmysly a umělecká výuka, kulturní dědictví a regionální rozmanitost.

Českého umělce čeká diskusní fórum, kterému předchází týdenní umělecká rezidence, pracovní návštěvy v čínských kulturních institucích a partnerských organizacích v Si-anu a tržiště projektů.

(c) archiv Jiřího Davida


DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: