Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Komiksové umění v Českém centru Praha a nabídka dalších zahraničních výstav v rámci programů Českých center

České centrum Praha představí v rámci festivalu KomiksFest! pestrou přehlídku současného českého komiksu a výtvarného umění, které s prvky a postupy komiksu pracuje. Výstavu s názvem UMĚNÍ KOMIKSU, KOMIKSOVOST V UMĚNÍ připravili kurátoři Eva Janáčová a Radim Kopáč. Součástí expozice bude interaktivní prostor vytvořený přímo pro prostor galerie Českého centra Praha umělcem Karlem Jerie. K vidění je od 4. do 26. listopadu.

Výstava, která představuje deset autorů (autorských dvojic), byla premiérována na podzim 2009 v Českém centru ve Varšavě a od té doby oběhla dalších šest destinací po celém světě (Chorzów, Poznaň, Tel Aviv, Budapešť, Košice, Sofie); v Českém centru Praha má tento výstavní projekt svoji derniéru,“ doplnila Jolana Součková, ředitelka Českého centra Praha.

Komiks se stal po roce 2000 v České republice fenoménem: zbavil se nálepky pokleslé zábavy a stal se plnohodnotnou uměleckou kategorií, kterou berou v potaz masová média, odborné kruhy i široká čtenářská obec. Zásluhu na tom mají zejména průkopnické práce Jaroslava Rudiše a Jaromíra 99 (Alois Nebel), Vojtěcha Maška a Džiana Babana (Monstrkabaret Freda Brunolda), Lucie Lomové (Anna chce skočit) nebo Jiřího Gruse (Voleman). Jde o díla, která suverénním výtvarným i literárním jazykem pracují s náměty z moderních českých dějin stejně jako ze každonodenního života ve velkoměstě. Výstava UMĚNÍ KOMIKSU, KOMIKSOVOST V UMĚNÍ sleduje komiks a výtvarné umění v těch bodech, kde spolu souvisejí, ovlivňují se a prolínají. Přitom se snaží předvést výrazovou šíři – od Martina Velíška a Michala Machata přes Josefa Bolfa, Karla Jerieho, Adolfa Lachmana nebo Petra Nikla po výše jmenované autory. Cílem výstavy není komplexnost, ale ukázka možností jedinečného média.

KURÁTOŘI VÝSTAVY:
Eva Janáčová vystudovala dějiny umění a religionistiku, vedle odborné uměleckohistorické činnosti se věnuje kurátorství, psaní výtvarných recenzí a lektorské práci. Publikuje v novinách (Literární noviny) i v odborném tisku (Religio, Nový Orient aj.). Specializuje se na dějiny židovské a izraelské výtvarné kultury. Je řešitelkou několika výzkumných grantů, profesně spolupracuje především s FF UK a FAMU. Naposledy kurátorsky připravila výstavy Lola Beer Ebner – první dáma izraelské módy (Olomouc, 2010), Původ, místo, krajina. Pojetí prostoru v dílech česko-izraelských fotografů (Praha, 2011), Tomáš Ungár – Ve slovech se žije (Olomouc, 2011). Pro Česká centra přichystala putovní výstavní projekt Zrcadlení – současný český autoportrét. Poslední tři léta žije mezi Prahou a Jeruzalémem.

Radim Kopáč pracuje jako redaktor, editor, literární a výtvarný kritik. Publikuje v novinách (Mf Dnes) i odborném tisku (Dějiny a současnost). Napsal několik knižních rozhovorů (mj. s B. Grögerovou, J. Kovandou, P. Králem a B. Nuskou). Naposledy vydal tituly Vrchlický erotický. Rytíř Smil a další erotika připisovaná Jaroslavu Vrchlickému (s J. Schwarzem, 2011), Létavice touhy. Erotismus v dílech Zbyňka Havlíčka, Jany Krejcarové a Egona Bondyho (2011) a Pohlavní sklony v pořádku? Erotika v kultuře, kultura v erotice (v českém kontextu po roce 1989) (s J. Schwarzem, 2011). Od roku 2010 zaměstnanec Ministerstva kultury ČR a editor časopisu Živel.

DOPROVODNÝ PROGRAM:
3. 11. 2011, 18:00 / SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÝSTAVY
4. 11. 2011, 17:00 / KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA S KURÁTORKOU EVOU JANÁČOVOU
10. 11. 2011, 10:00 – 17:00 / VÝTVARNÁ DÍLNA KREATIVNÍ HRY S UMĚNÍM
22. 11. 2011, 17:00 / KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA S KURÁTOREM RADIMEM KOPÁČEM

Vystavující autoři: Josef Bolf, Jiří Grus, Karel Jerie, Adolf Lachman, Lucie Lomová, Michal Machat, Vojtěch Mašek / Džian Baban, Petr Nikl, Jaromír 99 / Jaroslav Rudiš, Martin Velíšek

MÍSTO KONÁNÍ: České centrum Praha, Rytířská 31, Praha 1

 
_____________________________________________________________________________________

Ochutnávka aktuálních výstav v Českých centrech

České centrum Berlín v těchto dnech nabízí návštěvníkům výstavu Unconquered. Nepřemožená Milada Horáková (29. 9. -24. 11.2011), od jejíhož narození letos uplyne 110 let. Výstavní panely vyprávějí příběh Milady Horákové netradičně pomocí komiksu.

České centrum Bratislava je jedním z organizátorů výstavy s názvem Jan Kaplický: Vlastní cestou věnované tvorbě předního českého architekta. Výstava probíhá od 9. září do 4. prosince 2011 v prostorách galerie Danubiana nacházející se na ostrově uprostřed Dunaje nedaleko Bratislavy.

České centrum Brusel je spoluorganizátor výstavy mladého umělce Jakuba Nepraše (18. 11. - 21. 1. 2012), známého využíváním nových médií ve svých pracích. Výstavu připravili Pražský dům a Galerie Waldburger za podpory Českého centra a ČEZ.

České centrum Stockholm se podílí na realizaci výstavy Industriální intervence - Současný experimentální design (22.10. - 5. 2. 2012), která ze stockholmské galerie Färgfabriken putuje do provincie Småland v jižním Švédsku. Výstava uvede švédské designérské duo Folkform a českého designéra Maxima Velčovského. Ti ve společném česko - švédském projektu představí současné trendy v oblasti sklářského designu. Výstava je dialogem mezi ruční a industriální výrobou.

 

ČESKÁ CENTRA
Posláním Českých center je posilovat dobré jméno České republiky ve světě a prosazovat českou kulturní scénu na mezinárodním poli ve všech odvětvích - výtvarné umění, architektura, design, móda, scénická umění, film, hudba, literatura.  Jejich síť představuje 21 Českých center v zahraničí na 3 kontinentech. Jsou příspěvkovou organizací MZV ČR.

V roce 2010 Česká centra ve světě organizovala samostatně nebo ve spolupráci 489 akcí výtvarného umění, architektury, designu a módy.
Podpora českého výtvarného umění v zahraničí patří mezi stěžejní aktivity Českých center.  
Vedle tradičních a již známých jmen se stále více zaměřují na prezentaci mladé umělecké scény, která získala prestižní česká ocenění a má velkou šanci zaujmout v prestižních zahraničních galeriích.
Českou účast na mezinárodních veletrzích výtvarného umění v zahraničí doplňují doprovodnými programy.


DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: