Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Tipy z aktuálního programu Českých center v oblasti výtvarného umění

V rámci programů několika zahraničních Českých center bylo v měsíci září zahájeno několik zajímavých výstav a akcí z oblasti výtvarného umění.

České centrum Vídeň uvádí výstavu Michala Škody Untitled (13. 9. – 18. 10. 2011). Autor  reprezentuje  současnou českou scénu, jehož charakteristickým konceptem je práce na rozhraní mezi architekturou, sochou, objektem a plošnou realizací.

České centrum Milán organizuje výstavu předního českého grafika, malíře a ilustrátora Jiřího Slívy s názvem Kafka & Co (15. -29. 9. 2011), kterou ve spolupráci se švýcarským galerijním knihkupectvím Art...on paper a internetovým serverem Italky.it přesunulo ze švýcarského Lugána do Českého centra Milán. Autor vytvořil pro tuto příležitost kresby a litografie inspirované Kafkou a okolím.

České centrum Sofie připravilo výstavu české výtvarné umělkyně a fotografky Barbory Balkové, jejímž základem je autorčin nejznámější soubor fotografií s názvem Masky (21.9. - 13. 10. 2011), který bude pro bulharské publikum dále doplněn o snímky z cyklu Ovoce a Přízraky.

České centrum Paříž zahájí retrospektivní výstavu významné české básnířky, výtvarnice, historičky a teoretičky umění Aleny Nádvorníkové – Uvnitř a vně (22. 9. - 12. 11. 2011), která představí její kresby pocházejících z let 1966-2010.


Kontakt pro další informace

ČESKÁ CENTRA, Oddělení komunikace / komunikace@czech.cz    

Monika Koblerová                                    Ivana Síglerová  
vedoucí oddělení komunikace                   koordinátorka PR
234 668 253                                             234 668 251
602 326 885                                             725 890 029


DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI: