Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Česká literatura je žádaná

03. 03. 2014: Díky aktivitám Českých center se zahraniční návštěvníci mohou seznamovat s českými autory a jejich tvorbou. V lednu letošního roku odstartovaly první literární události, desítky dalších budou realizovány v průběhu letošního roku. Program sítě Českých center zahrnuje účast českých autorů na zahraničních literárních fórech, literární soutěže, prezentace české literatury na světových knižních veletrzích. Česká literatura se představí na knižním veletrhu v Göteborgu, Lipsku, Frankfurtu i v Bratislavě. Na letošní rok je v síti Českých center plánováno více než dvě stě literárních událostí. Výročí narození Bohumila Hrabala připomene pozoruhodný program ve Vídni i literární soutěže v Moskvě.

Propagace české literatury a knižní kultury v zahraničí je nedílnou součástí aktivit Českých center ve světě. Jejich prvořadým cílem je širší prezentace českých autorů. Každoročně se daří realizovat stovky aktivit zahrnujících autorská čtení, literární prezentace, překlady souborné literární tvorby i účast na významných literárních veletrzích.

ČEŠTÍ BÁSNÍCI V BULHARSKU 
Netradiční prezentaci dětských knížek připravilo České centrum Sofie. Bulharští nakladatelé se zde seznámí s tendencemi a trendy v literatuře pro děti v České republice. Předmětem setkání budou otázky o možnostech vydání českých dětských titulů v bulharštině. Červen proběhne ve znamení setkávání českých básníků na festivalu Sofia Poetiky. V minulém roce zde hostovala česká básnířka Tereza Riedlbauchová, letos se připravuje autorský večer českého samizdatového básníka J. H. Krchovského. Sofia Poetiky je každoroční festival současné poezie, jehož cílem je dokázat, že poezie je umění, které souvisí s prózou, hudbou i scénografií. V roce 2014 pokračuje záměr centra prezentovat české literární ceny Česká kniha a Magnesia Litera. Tradičně se český autor zúčastní čtení na Literárním festivalu v Ruse, nadále budou prezentovány české knihy na prosincovém Mezinárodním knižním veletrhu v Sofii. Snahou Českého centra Sofie v letošním roce bude nadále prosazovat a propagovat českou literaturu bulharským překladatelům, vydavatelů a čtenářům.

ČESKÁ LITERATURA NA NEJVĚTŠÍM KNIŽNÍM VELETRHU VE SKANDINÁVII 
Společný program zemí sdružení evropských kulturních institutů EUNIC na letošním Knižním veletrhu v Göteborgu se zaměří na otázky cestování a mobility. Zástupkyní české literatury bude Petra Hůlová, kterou švédští čtenáři znají díky překladu její knižní prvotinyPaměť mojí babičce. Na stánku zemí EUNIC budou k dispozici všechny překlady české literatury do švédštiny z posledních několika let. Spolu s dílem Petry Hůlové vydaných v nakl. RÁMUS zde bude zastoupena i tvorba Květy Legátové, Jaroslava Rudiše, Jana Balabána, Mardoši/Milana Caise, Michala Ajvaze a Emila Hakla, vydaná mezi lety 2010-2013 v nakladatelství Aspekt. Knižní veletrh v Göteborgu (Bok & Bibliotek) je největším skandinávským knižním veletrhem. Byl založen v roce 1985 a od té doby se každoročně rozrůstá. V loňském roce se ho zúčastnilo více než 750 autorů, konalo se 378 seminářů a navštívilo ho na 100 tisíc návštěvníků.

LITERÁRNÍ SOUTĚŽE V MOSKVĚ 
V letošním roce vyhlásilo České centrum Moskva dvě překladatelské soutěže. Tradičně byla vyhlášena soutěž překladu umělecké literatury pro studenty a začínající překladatele. K překladu byla vybrána povídka Karla Michala Plivník dlaždiče Housky z knihy Bubáci pro všední den (Praha, 1961). Soutěž byla vyhlášena 1. 2. 2014, uzávěrka pro soutěžící je 10. 5. 2014. V lednu 2014 byla v rámci společného projektu Českých center a Literární sekce Institutu umění vyhlášena soutěž k 100. výročí narození spisovatele Bohumila Hrabala pro překladatele do 35 let. K překladu byla Českým centrem Moskva vybrána povídka Fádní odpoledne z knihy Automat svět(Mladá fronta, 1966).

BERLÍN, LIPSKO, FRANKFURT 
Těžištěm literárního programu Českého centra Berlín je prezentace českých autorů nebo nových překladů na velkých knižních veletrzích v Lipsku a ve Frankfurtu. V březnu představí České centrum Berlín spolu s nakladatelstvím Reclam nový překlad románu Jaroslava Haška Dobrodružství dobrého vojáka Švejka za světové války. Pro doslov nového vydání získalo České centrum spisovatele Jaroslava Rudiše. Postava Josefa Švejka dodnes ovlivňuje způsob, jakým Němci své české sousedy vnímají. Román byl v Německu několikrát zfilmován a zpracován i v divadelní verzi, přeložen byl však zatím jen jednou: v roce 1926 Gretou Reiner. Autor nového překladu Antonín Brousek vynechal prvky, které dnes znějí příliš žoviálně, a přiblížil tak román současnosti. Ve spolupráci s Ministerstvem kultury České republiky představí České centrum také dvě nová díla, která jsou českými kritiky vysoce ceněna, ale zatím nebyla přeložena do němčiny, sbírku povídek Terezy Boučkové Šíleně smutné povídky a kriminální román Modré stíny Michala Sýkory. Na podzim, na Frankfurtském veletrhu, představí České centrum dalšího českého autora. V posledních letech takto prezentovalo autory jako jsou Markéta Pilátová, Jáchym Topol nebo Radka Denemarková. 

BRATISLAVSKÝ „BRaK“ 
Cílem prvního ročníku slovenského festivalu, je vytváření chybějící platformy pro malé a střední nakladatele. Ve velké míře dává prostor prezentacím nakladatelů z České republiky, snaží se rozvíjet vzájemné vztahy a kontakty všech profesí, které se na vzniku knih podílejí. Na festivalu se kromě nakladatelů (Větrné mlýny, Baobab, Host, Fra, Oikoymenh, Labyrint) a vydavatelů literárních časopisů budou prezentovat také autoři (např. Michal Ajvaz). Organizátoři české literární ceny Magnesia Litera budou diskutovat se svými slovenskými protějšky z Anasoft Litery. Českým partnerem festivalu je mezinárodní knižní festival Tabook.

ZAOSTŘENO NA HRABALA 
Již od roku 1995 se v druhém největším rakouském městě Salcburku pravidelně koná literární festival Europa der Muttersprachen. Po Velké Británii, která byla stěžejním tématem v uplynulém roce, se festivalový program z iniciativy Českého centra Vídeň letos zaměří na Českou republiku a češtinu. V průběhu tří literárních večerů představí čeští autoři a autorky Radka Denemarková, Jáchym Topol, Petra Hůlová, Markéta Pilátová, Jaroslav Rudiš a Emil Hakl své aktuální knihy v německém překladu a umožní tak náhled do současné české literární tvorby, jenž je značně ovlivněna dílem Bohumila Hrabala. V rámci filmové sekce festivalu budou uvedeny snímky Ostře sledované vlaky (1966) a Obsluhoval jsem anglického krále (2006) vycházející z literární předlohy Bohumila Hrabala. Filmová promítání doplní Evropskou filmovou cenou ověnčený animovaný snímek z pera Jaroslava Rudiše a Jaromíra Švejdíka Alois Nebel (2011). Festival Europa der Muttersprachen lemují také dvě výstavy - Kafka v komiksu autorů Jaromíra 99 a Davida Zane Mairowitze a Hrabalova Libeň, v níž kurátor Přemysl Řepa a sdružení ProPhoto Plzeň nabízejí prostřednictvím fotografií Ladislava Michálka pohled na pražskou městskou část Libeň literárně zvěčněnou v Hrabalových knihách. Třídenní program uzavře hudební večer DJ André Kaisera z legendárního berlínského klubu Marta, pojmenovaného podle zpěvačky Marty Kubišové, který se specializuje na československou hudbu 60. a 70. let. Autory programového konceptu jsou rakouská překladatelka a bohemistka Christa Rothmeier, ředitel Literárního domu Tomas Friedmann a ředitel Českého centra Vídeň Martin Krafl.

Programoví partneři
Literární dům Salcburk, Univerzita Salcburk, Ministerstvo kultury ČR, Rakouské kulturní fórum v Praze, Památník národního písemnictví, ProPhoto Plzeň, Klub Marta Berlin. 

 


DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: