Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Cena Susanny Roth - výzva na rok 2017

Česká centra (ČC) a Literární sekce Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU) vyhlašují 4. ročník Mezinárodní soutěže pro mladé překladatele Cena Susanny Roth, pojmenované po renomované švýcarské bohemistce a překladatelce Susanně Roth (1950–1997), která se výraznou měrou zasloužila o propagaci soudobé české literatury v zahraničí.

Soutěž je zaměřena na začínající překladatele do 40 let, jejichž úkolem je překlad dosud nepřeložené současné české prózy (beletrie). Uchazeči přeloží ucelený úryvek vybraného autora o rozsahu cca 10 normostran z knihy vydané v letech 2015–2016 v ČR. V každém jazykovém teritoriu bude oceněn pouze jeden uchazeč; vyhodnocení soutěže provede místní odborná porota. Do soutěže nelze přijmout již publikované překlady.

Text k překladu

Letošní jury ČC a IDU vybrala knihu Biancy Bellové Jezero (nakl. Host, 2016).

Cena

Několikadenní návštěva ČR spojená s účastí na odborném semináři s doprovodným programem.

Zadání a podmínky účasti

Soutěžící odevzdá svůj překlad textu z knihy Biancy Bellové Jezero (kapitola I. Zárodek, str. 9–25), profesní životopis v podobě medailonku a aktuální fotografii. Vše zašle v elektronické podobě nejpozději 31. března 2017 na e-mailovou adresu příslušného českého centra v zahraničí. 
E-mailové kontakty jsou k dispozici na www.czechcentres.cz/o-nas/sit-cc/ a www.mzv.cz.

Termíny

  • Uzávěrka pro zaslání překladů: 31. března 2017
  • Zveřejnění výsledků: do 15. května 2017
  • Pobyt oceněných překladatelů v ČR:  léto/podzim 2017

 

Kontaktní osoby

Taťjana Langášková, vedoucí Programového oddělení ČC, E: langaskova@czech.cz
Viktor Debnár, vedoucí Literární sekce IDU, E: viktor.debnar@institutumeni.cz

 


DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: