Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

OSLAVY MAJÍ VLASTNÍ LOGO

Rok 2016 se ponese v duchu Karla IV., od jehož narození uplyne 14. května sedm set let. Kulturní, akademické a vědecké instituce připravují široké spektrum aktivit od tematických výstav a programů vztahujících se k osobnosti císaře. Rozsáhlý soubor aktivit konaných pod hlavičkou různých institucí, zastřešuje společné logo oslav, které na tiskové konferenci konané 30. 11. 2015 osobně představil Jiří Fajt, generální ředitel Národní galerie v Praze. Česká centra jsou partnery události. Podílí se na prezentaci panelové části výstavy. Ta by měla sestávat z celkem třinácti panelů rozdělených do tematických kapitol: Karel IV. a jeho rodina, Karel IV. ve Francii a Itálii, etc. Jednotlivé panely představují významného panovníka z několika úhlů pohledu: antropologické průzkumy údajné podoby, rodinná politika jeho předků, písemné dokumenty v období vlády, ohlasy na osobnost a vládu Karla IV. v pozdějších staletích. Návštěvník tak získá relativně ucelený přehled o vzestupu Lucemburků v Evropě v jeden z vládnoucích rodů na poli kulturním, uměleckém i politickém.

Konkrétní podoba panelové verze výstavy je ve stadiu příprav, avšak organizátoři výstavy počítají s tím, že vlastní paneláž doprovodí také  elektronická verze, aby bylo možno její využití ve vzdálenějších destinacích. V současné době se počítá s několika jazykovými mutacemi včetně portugalštiny (!). Na organizaci přehlídek ve světě spolupracují Česká centra společně se zastupitelskými úřady. Od jara 2016 se počítá s uvedením panelové verze výstavy v Berlíně, Haagu, Madridu, Milánu, Mnichově, Moskvě, Sofii,  Soulu, Varšavě, dále pak v New  Yorku nebo v Tokiu!  Další destinace, kam by se výstava měla v průběhu nadcházejícího roku vypravit jsou neméně aktraktivní: Los Angeles, Sankt Petěrbug, Washington, Ženeva, ale třeba i Sao Paulo!

Nezávisle na výstavě však zahraniční česká centra připravila rozsáhlý atraktivní doprovodný program sestávající z besed, přednášek s odborníky nebo kulatých stolů. S logem oslav mimořádně významného historického výročí se díky Českým centrům budou setkávat návštěvníci v celém světě. Autorem loga je Studio Najbrt, zadavatelem zakázky je Národní galerie v Praze.

Výročí narození Karla IV., význačné postavy českých a evropských dějin, je zařazené mezi světová výročí UNESCO“, sdělil Zdeněk Lyčka, pověřený řízením Českých center. „Prostřednictvím rozmanitého programu v zahraničních českých centrech přiblížíme dopad Karlova působení na současnou českou a evropskou společnost, dalšími tématy, kterým se hodláme věnovat jsou například umění a vzdělanost.“ Součástí programu budou podle Zdeňka Lyčky nejen aktivity pro širokou veřejnost, ale připravuje se také odborný program zaměřený na zahraniční politiku Karla IV. Unikátní prezentace jednoho z nejvýznamnějších českých panovníků patří k hlavní programové ose Českých center pro rok 2016.

Podrobný program českých center v zahraničí sledujte zde.

 


DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: