Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Čeští vědci v Berlíně

19. 12. 2016: České centrum v Berlíně odstartovalo novou populárně-naučnou řadu, představující nejúspěšnější české vědce současnosti. Projekt vznikl ve spolupráci s Nadačním fondem Neuron na podporu vědy a právě výzkumníci ocenění Neuronem se v jeho rámci představí.

Wissenschaftscafé, jak se nová série jmenuje, kombinuje přednášku, rozhovor a diskusi s publikem. „Snažili jsme se zvolit formu, která je zajímavá pro laiky, dokáže však oslovit i ty, kteří se danému oboru věnují. Inspirací nám byly například světově úspěšné TED Talks,“ popisuje ředitel Českého centra Berlín Tomáš Sacher.

První osobností, která v Českém centru představila několika desítkám německých posluchačů svou práci, byl chemik František Štěpánek. Český profesor  platí za velkou naději v oblasti užívání léčiv. Jeho tým sestavuje mikroskopické chemické roboty schopné dopravit účinné látky na přesně určené místo v těle. V budoucnu by tato metoda mohla pomoci při užití řady slibných léků, které při běžné aplikaci způsobují nežádoucí účinky v jiných částech organizmu, a často kvůli tomu nejsou povolené. Štěpánkovy roboty, představitelné jako miniaturní kapsle, zajistí, že látka působí vždy jen tam, kde má.

Výzkum profesora Štěpánka cílí na řadu oblastí od užívání antibiotik až po boj s rakovinou. Právě nová generace antibiotik, která v organizmu působí lokálně, a zároveň předchází vzniku odolnosti bakterií vůči nim, byla tématem milionového Štěpánkova grantu od Nadačního fondu Neuron. Výsledek tříletého výzkumu, který vědec v Berlíně představil, čeká během následujících týdnů a měsíců patentová procedura.

Projekt Wissenschaftscafé má za cíl ve zhruba dvouměsíčním intervalu pracovat s podobně aktuálními projekty a osobnostmi, které svou prací přispěli k úspěchu české vědy. Jeho součástí by měla být i aktivní spolupráce s partnery z řad německých výzkumných organizací a univerzit.

 


DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: