Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

První světová válka 1914 – 1918

09.07.2014: Od vypuknutí rozsáhlého válečného konfliktu letos uplyne 100 let. Historickou událost reflektuje celá Evropa. Česká centra při této příležitosti připravila rozsáhlý tematický program určený pro zahraniční prezentaci. Hlavní programovou linii představuje nová výstava Fotografové války, která byla na jaře k vidění v Berlíně a Mnichově. V průběhu letošního roku zavítá do evropských měst, ve kterých mají Česká centra svá zastoupení. Další program zahrnuje besedu s historiky, filmová setkání i scénická čtení. Tematické zahraniční prezentace odstartovaly na jaře letošního roku a vyvrcholí v dubnu 2015 ve Vídni.

DOBRÝ VOJÁK V NOVÉM
březen 2014, České centrum Berlín

Akce započaly v březnu letošního roku v Českém centru Berlín. Během slavnostního zahájení výstavy Fotografové války se zde  představil nový překlad snad nejznámějšího českého románu Dobrodružství dobrého vojáka Švejka za světové války. Román Jaroslava Haška byl v Německu přeložen jenom jednou: v roce 1926, tři roky po českém vydání, vyšel překlad pražské Němky Grete Reiner. Nový překlad od Antonína Brouska se více přibližuje českému originálu, navrací mu přímočarost a modernitu.

MILUJÍ I POSTAVIČKU
březen 2014, Filmové muzeum EYE, Amsterdam

Ve Velké válce Nizozemsko nebojovalo, tato tematika však není Nizozemcům cizí. Ve spolupráci s Českým centrem Rotterdam připomnělo Filmové muzeum EYE v Amsterdamu válečné události multižánrovým mezinárodním programem. Amsterdamský filmový institut vytvořil retrospektivu známých i méně známých klasických děl filmové historie. Návštěvníci zhlédli slavnou loutkovou trilogii Jiřího Trnky Švejk. Film se zde promítal v původní verzi s namluveným komentářem Jana Wericha.

MLUVÍ SE O VÁLCE 
26. 6. 2014 – 11. 9. 2014, ČC Vídeň
3. 12. 2014, ČC Berlín

Pozoruhodný projekt s názvem Mluví se o válce, zkoumá „válku“ z hlediska pocitu těch, kteří jsou do ní vtaženi. Námět i realizace vzešly z iniciativy agentury pro-tisk  ve spolupráci s uměleckou skupinou Projekt Bremen-Böhmen a s umělci spřízněnými s Galerií Millennium v Praze. Tato výtvarná skupina se zabývá již dva roky tématem války.  Základní otázka projektu zněla: Jak mohlo dojít ke katastrofě první světové války, jaké pocity a naděje v té době lidé měli?  Výsledky dlouhodobé umělecké práce přináší stejnojmenná výstava.  Přehlídka začala v březnu 2014 v Brémách, poté byla k vidění v Praze a Benešově odkud se přesouvá do Vídně. V galerii rakouského Českého centra zůstane až do září. Závěrečnou destinací je Německo a České centrum Berlín. S výsledky projektu se návštěvníci seznámí prostřednictvím multimediální prezentace a také díky rozhovorům se zúčastněnými umělci. Slavnostní vernisáž v galerii Českého centra Berlín je plánována na 3. prosince 2014. Nejlepší díla poté vystaví  berlínská galerie Scotty.

JAROSLAV KUČERA: FOTOGRAFOVÉ VÁLKY
České centrum Praha, Rytířská,
16. 7. 2014 – 8. 8. 2014

Základní programovou linií zahraniční prezentace  tvoří výstava Fotografové války, kterou organizují Česká centra. Autor koncepce a kurátor výstavy Jaroslav Kučera se rozhodl představit autentická svědectví válečného života zachycená objektivem rakousko-uherských vojínů Gustava Brože, Jana Myšičky a Jendy Rajmana. Projekt určený k prezentaci v zahraničí již zhlédli diváci v Berlíně a Mnichově. V průběhu letošního roku zavítá do Londýna, Milána, Varšavy, v roce 2015 do Vídně.  Evropské cestování přeruší krátká zastávka v Čechách. Výběr třiceti fotografií zhlédnou návštěvníci Českého centra Praha od 16. července do 8. srpna 2014.

FOTOGRAFOVÉ VÁLKY NA OPEN HOUSE LONDÝN
20. 9. – 21. 9. 2014

Výstavě se dostane nemalé pozornosti v Londýně.  Zahájení proběhne v rámci Open House Londýn (20. – 21. září 2014).   Unikátní koncept umožňuje veřejnosti přístup do obvykle uzavřených, avšak architektonicky zajímavých míst.  Během jediného víkendu se s dobovými snímky válečných fotografů seznámí více než tisíc návštěvníků (!). Doprovodný program samotné výstavy pak tvoří projekce archívního filmu z roku 1934 Českoslovenští dobrovolníci ve světové válce 1914 – 1918 nebo debatní program nazvaný Zaměřeno na východní frontu. Diskusní duel rakouského historika Christiana Ortnera, ředitele Vojenského historického muzea a zastánce monarchie Eduarda Stehlíka má poukazovat na rozporuplnost chápání 1. světové války.  Na realizaci odborné diskuse se z pozice spoluorganizátora podílí Rakouské kulturní fórum v Londýně.

EVROPSKÁ OSUDOVÁ DATA V MAĎARSKU 
13. 11. 2014 -  4. 2. 2015
 Národní galerie/ Budínský hrad

Rozsáhlejší pojetí tématu chystají v Budapešti. Maďarský klastr sdružení evropských kulturních institutů EUNIC připravuje pod českým předsednictvím (říjen 2013 – září 2014) rozsáhlou výstavu s názvem Turning Points, věnovanou evropským historickým zvratům, jejichž výročí si v tomto roce připomínáme. Projekt zahrnuje výtvarná díla tematizující mezníky evropských dějin od r. 1914 až po pád Železné opony v roce 1989 a vstup zemí bývalého sovětského bloku do EU v roce 2004. Na výstavě bude zastoupeno více než 20 umělců z České republiky a dalších 15 evropských zemí včetně Izraele a Japonska.

 BOOK CITY MILANO
14. 11. 2014  -  16. 11. 2014

České centrum Milán ve spolupráci s italským umělcem Paolo Fagiolem připravili projekt scénického čtení Velká válka očima Jaroslava Haška, který bude uveden v rámci literárního festivalu Book City Milano.  Scénické čtení vybočuje z řady klasických prezentací tvorby Jaroslava Haška v Itálii a zaměřuje se především na aktuální interpretaci vojáka Švejka, který představuje hrdinu i oběť perverzního státního aparátu a absurditu válečného mechanismu.  Představení za využití projekce obrazů, hudby, záznamů zvuků a hlasů pracuje s videem a němými filmy, které se budou promítat technikou videomappingu. Výsledný efekt přinese unikátní sugestivní vizuální a zvukový dojem Haškova díla.

 

Kontakt pro novináře: 
Česká centra
Petra Jungwirthová
tisková mluvčí Českých center
M: 725 890 030 
EM: jungwirthova@czech.cz        
               

 


 

ČESKÁ CENTRA
Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci ČR v zahraničí. Prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli. Síť Českých center působí z 22 zahraničních metropolí tří kontinentů. Generální ředitelkou Českých center je Vilma Anýžová.

 

                       

 


DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: