Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Česká centra v roce 2015

05.01.2015: O České republice by se v příštím roce mělo zas o něco více hovořit. Má se tak stát díky desítkám akcí z oblasti kultury i vědy, které přiblíží Českou republiku a kulturu nejširší zahraniční veřejnosti. V průběhu roku 2015 se díky Českým centrům uskuteční v Evropě, Asii a Americe přes 150 významných akcí. Hlavní programovou prioritu nadcházejícího období tvoří oblast vědy, výzkumu a inovací, filmová tvorba a propagace výuky češtiny v zahraničí. Česká centra se zaměří také na rozvoj nových informačních aktivit, zejména portál mapující prezentaci české kultury v zahraničí.

PRIORITY ROKU 2015

Základní programovou linií roku 2015 se stane oblast vědy, výzkumu a inovací, filmová tvorba a aktivity zaměřené na propagaci českého jazyka v zahraničí.

Věda, výzkum a inovace

První z uvedených oblastí vychází z úspěšných projektů loňského roku, například výstavy Otto Wichterle: Příběh kontaktní čočky nebo prezentace vozu Elbee (unikátního vozidla pro vozíčkáře). Nově se v nabídce objeví výstava Česká věda bojuje s viry připomínající osobnost a dílo prof. Antonína Holého. Připravuje se řada dalších projektů představujících historii, současnost a předpokládanou blízkou budoucnost naší vědy a výzkumu. Rozsáhlý program zaměřený na propagaci české vědy čeká na polské návštěvníky Vědeckého pikniku (České centrum Varšava).

Společenské vědy za hranicemi

Cyklus výstav a vzdělávacích pořadů pod názvem Jan Hus 1415 a 600 let poté připomene šestisté výročí smrti českého církevního reformátora (České centrum Budapešť, České centrum Vídeň).

České centrum v New Yorku připravuje tematický cyklus s názvem Quo Vadis, který se zabývá otázkami směřování transatlantické relace a euro-amerického kulturního okruhu, přibližuje pohled na emigraci a neváhá nahlédnout na českou specifičnost – český humor.

Film

Filmovou oblast bude v roce 2015 charakterizovat účast českých režisérů a představení jejich tvorby na významných zahraničních přehlídkách: český film bude k vidění ve všech destinacích, ve kterých mají Česká centra zastoupení.

Český film bude zásluhou Českých center zastoupen na prestižních festivalech: Dokumontag /Německo/, FestAnča /Slovensko/, FIFA2015 /Belgie/, One World Romania /Rumunsko/, Made in Prague /Velká Británie/, MFF Cine Jove /Španělsko/, CzechIn /Rusko/, ArtdocFest /Rusko/, MFF Premier Plans /Francie/, International Sofia Film Festival /Bulharsko/, Pusan /Jižní Korea/, Czech Film Week /Stockholm, Tel Aviv/, V4Film Week /Japonsko/, Přehlídka českých dokumentárních filmů 2015 /Polsko/, Český filmový večer / Crossing Europe Linz 2015 /Vídeň/.

Vůbec nejrozsáhlejší zastoupení české filmové tvorby čeká na návštěvníky v Londýně a Varšavě. České centrum Londýn zaměřilo svou programovou koncepci na téma Věra Chytilová, polští návštěvníci se naopak mohou těšit na průřez českou filmovou tvorbu počínaje tvorbou Karla Zemana a konče dokumentárními snímky.

Čeština

Programová koncepce se letos nově zaměřuje na systematickou podporu výuky českého jazyka v zahraničí a na propagace českých vysokých škol ve světě.

Další program

Zahraniční návštěvníky čekají desítky akcí a kulturních událostí napříč všemi obory (výtvarné umění, architektura, literatura, hudba, film, divadlo, věda a výzkum…), ve kterých Česká centra figurují v roli organizátora či hlavního partnera akce. Milovníci českého umění se mohou těšit na výstavu Jiřího Kovandy (Německo), retrospektivu Krištofa Kintery (Nizozemsko), retrospektivu Jiřího Davida (Rusko), výstavu Kateřiny Šedé v Tokiu či výstavu fotografií, scénářů a rekvizit s názvem „Burgtheater – druhý divadelní domov Václava Havla“ ve Vídni.

Započatý trend podpory prestižních uměleckých i vědeckých ocenění bude zachován. Česká centra v roce 2015 opět podpoří soutěže pro nadějné vědce a inovátory. Stanou se znovu partnerem české části mezinárodní soutěže FameLab a budou napomáhat prezentaci nejvýznamnějších inovací. Vedle toho jsou již tradičními partnery ocenění z oblasti umění a designu kam patří Cena Jindřicha Chalupeckého, Cena Věry Jirousové, Cena kritiky za mladou malbu, StartPoint: Prize for Emerging Artists Mezinárodní bienále kresby Plzeň. Česká centra jsou rovněž partnery ocenění udělovaných v oboru literatura, hudba, divadlo, tanec, architektura. Celkem tak podpoří bezmála dvacet renomovaných soutěží pro umělce a vědce.

CZECHPLATFORM.CZ

Česká centra spouštějí informační portál www.czechplatform.cz, který bude přispívat k lepší koordinaci prezentace českých kulturních aktivit v zahraničí. Jeho cílem je mapovat aktivity české kulturní scény a zajistit větší informovanost a podporu prezentaci českého umění. Nová databáze je určena pro státní instituce, umělecké agentury, kurátory, organizátory festivalů, novináře i pro jednotlivé umělce.

Nový portál má sloužit k sofistikovanému vyhodnocování prezentace českého umění v zahraničí.

 

Kontakt pro novináře:

Česká centra – ústředí
Petra Jungwirthová
tisková mluvčí Českých center          
M: +420 725 890 030
E: jungwirthova@czech.cz

 

Tisková zpráva ke stažení zde:

Kalendář vybraných akcí Českých center na období leden - květen 2015 ke stažení zde:

 


ĆESKÁ CENTRA 

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci České republiky v zahraničí. Prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli. Síť Českých center působí z 22 zahraničních metropolí 3 kontinentů. Generální ředitelkou Českých center je Vilma Anýžová.

 


DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: