Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Děti Čechů v zahraničí se chtějí učit česky

Česká centra pořádají 1. a 2. srpna 2011 III. Mezinárodní setkání České školy bez hranic, zabývající se problematikou výuky českého jazyka dětí vyrůstajících v zahraničí. Cílem této mezinárodní sítě vzdělávacích institucí je výuka českého jazyka předškolních a školních dětí žijících za hranicemi České republiky.

 Česká škola bez hranic (ČŠBH) vznikla v roce 2003 v Paříži. Školu založila lékařka Lucie Slavíková-Boucher proto, že se sama potýkala s problémem bilingvní výchovy u svých dětí. Za podpory pařížského Českého centra začala organizovat kroužek rodičů s dětmi, kteří byli ve stejné situaci. Společně s dětmi četli, zpívali nebo hráli divadlo v češtině, a ty tak měly možnost poznat vrstevníky, kteří hovoří nejen francouzsky, ale i česky.

S rostoucím zájmem rodičů se výuka školy rozvíjela až do stávajícího systému, který nabízí vyučování českého jazyka a českých reálií pro děti ve věku od 18 měsíců do 15 let. Děti se učí český jazyk, literaturu, zeměpis a dějepis českých zemí.

Mezinárodní konference Českých škol bez hranic, spolupracujících zahraničních českých škol a výukových center působících v Evropě i v zámoří se uskuteční za přítomnosti zástupců Ministerstva zahraničí ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, pedagogů a profesních odborníků. Cílem je projednat současný stav výuky českého jazyka u dětí, které trvale či přechodně žijí v zahraničí, a stanovit její další vývoj v příštích letech.

Zájem o letní setkání zástupců Českých škol mě příjemně potěšil vzrůstající tendencí, letos se  totiž přihlásilo rekordních osmdesát účastníků. Česká škola bez hranic nabízí jedinečnou šanci posilování české identity v globalizovaném světě,“ říká Helena Kovaříková, vedoucí programového oddělení Českých center a koordinátorka setkání.

V červnu letošního roku byla schválená Ministerstvem zahraničních věcí nová koncepce vztahu českého státu k Čechům žijícím v zahraničí, která formuluje politiku k těm, kteří odešli mimo ČR v posledních dvaceti letech. V ní je kladen klíčový důraz právě na výuku českého jazyka,“ říká zmocněnce pro krajanské záležitosti Ministerstva zahraničních věcí ČR pan Stanislav Kázecký.

Od svého vzniku se myšlenka výuky češtiny u dětí rozšířila do celého světa a České školy dnes existují v Londýně, Berlíně, Curychu, Mnichově, Bruselu, Ženevě, Drážďanech nebo Sydney. Další školy zahájí svou činnost ve Frankfurtu, Karlsruhe, Římě, Neapoli, Lisabonu, Baltimore a Manchesteru. Velký zájem projevily i skupiny Čechů ve Spojených státech.

Srpnové setkání zástupců Českých škol bez hranic je tak příležitostí k diskusi všech zúčastněných stran. Zároveň se zástupci ČŠBH snaží upozornit na skutečnost, že výchova česky mluvící mladé generace vyrůstající v zahraničí je významnou investicí do budoucnosti.

Podporu ČŠBH poskytují: Magnesia, CateringShop, Nakladatelství Fraus, D + H, Meander
Místo konání: České centrum Praha, Rytířská 31, 110 00 Praha 1

 

PROGRAM

Pondělí 01/08 2011

11.30 – 12.00 – Registrace a oběd (formou studeného bufetu)
12.00 – 12.30 – Přivítání a představení účastníků – role a podpora Českých center
 M.W.Pospíšil, H. Kovaříková-Česká Centra

12.30 – 14.00 – Blok I - Vývoj a stav projektu v ČR v roce 2011, role a podpora MZV, MŠMT
L. Slavíková-Boucher - ředitelka ČŠBH, P. Fischer, S. Kázecký - MZV, J. Fryč - MŠMT

14.00 – 15.30 – Blok II - Příspěvky účastníků a hostů, T. Grulich - Senát ČR, I. Tatarková – DZS
J. Kendíková - Gymnázium Gutha-Jarkovského, R. Greplová - MZV

15.30 – 16.00 – Přestávka na kávu
16.00 – 17.00 -  Blok III – Diskuze, další příspěvky
18.30 - Společná večeře (na vlastní náklady) + setkání s Markétou Pilátovou v KAVÁRNĚ Čas (Malá Strana – U Lužického semináře 15, Praha 1)


Úterý 02/08 2010

09.30 – 10.00 – Prezentace Nakladatelství Fraus
10.00 – 11.00 – Plánování aktivit a projektů na školní rok 2011/2012
11.00 – 11.30 – Přestávka na kávu
11.30 – 13.00 – Metodické školení – Jana Kratochvílová, Evropská škola BXL
13.00 – 14.00 – Oběd (formou studeného bufetu)
14.00 – 15.30 – Metodické školení
15.30 – 16.00 – Přestávka na kávu
16.00 – 17.00 – Metodické školení

 

 

Kontakt pro další informace

ČESKÁ CENTRA, Oddělení komunikace komunikace@czech.cz
Monika Koblerová – vedoucí Oddělení komunikace Českých center
234 668 253
602 326 885
    
Helena Kovaříková – vedoucí Projektového oddělení Českých center a koordinátorka  setkání ČŠBH
program@czech.cz

Česká škola bez hranic
Lucie Slavíková Boucher
csbh@csbh.cz / www.csbh.cz
 

 


DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: