Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Czech Innovation Festival

9. - 11.06.2016: Czech Innovation Festival (CIF) je novou vlajkovou lodí Českých center pro oblast vědy, výzkumu a inovací. Svým načasováním v rámci mezinárodního BERLIN WEB WEEK 2016 se CIF profiluje jako akce zaměřená na inovace v oblasti ICT, internet, mobilní aplikace, tedy obecně na tzv. čtvrtou průmyslovou revoluci, v Německu označovanou jako Industrie 4.0. V rámci třídenního programu je v Českém centru Berlín naplánována série prezentací, diskusí a workshopů, ale například i tzv. pitch českých startu-pů, kdy se v pětiminutových prezentacích představí sedm nadějných českých firem.

Programová strategie Českých center se od roku 2016 zaměřuje na posilování image ČR v zahraničí a efektivnější propagaci výsledků české vědy. Podle Zdeňka Lyčky, pověřeného řízením instituce, představuje VaVaI (věda, výzkum, inovace) stěžejní oblast.
Od 9. – 11. června probíhá v Berlíně Czech Innovation Festival zaměřený na moderní inovace. Projekt vznikl z iniciativy Tomáše Sachera, ředitele Českého centra Berlín, jehož programová koncepce vychází právě z daných priorit.

TOMÁŠ SACHER, ŘEDITEL ČESKÉHO CENTRA BERLÍN:

Naší ambicí je představit Česko v jiných souvislostech, než v jakých se v Německu běžně objevuje. Česko a Německo jsou ekonomicky mimořádně provázané, zatím ale především v oblasti klasické výroby. My se chceme zaměřit na projekty s mimořádnou přidanou hodnotou a spolu s tím ukázat i inteligentní a kreativní tvář naší země. A samozřejmě nám jde o výměnu myšlenek na obou stranách hranice.“

Hlavními partnery CIF jsou na české straně nově vznikající Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT (CIIRC), který v Berlíně uvede jeho ředitel Prof. Vladimír Mařík a Technologická agentura ČR, zastoupená předsedou Ing. Petrem Očkem. Ten představí agenturou podporované projekty aplikovaného výzkumu, například i možnosti financování společných česko-německých výzkumných programů.

Za německou stranu se prvního večera festivalu s podtitulem „Budoucnost robotiky a digitální revoluce“ zúčastní známý německý odborník na inovace Prof. Wolf-Dieter Lukas, vedoucí Sekce klíčových technologií - výzkum pro inovace na Spolkovém ministerstvu pro vzdělání a výzkum. V diskusi ho doplní člen managementu renomovaného Fraunhoferova Institutu pro produkční zařízení a konstrukční techniku (IPK) Dipl.-Ing. Eckhard Hohwieler.

Druhý den CIF bude patřit českým startupům z oblasti informačních a komunikačních technologií. Českému centru se jich přihlásily dvě desítky, sedm vybraných bude mít šanci navštívit berlínský výzkumný cluster EUREF a několik technologických inkubátorů a akcelerátorů, kde působí jejich němečtí kolegové. Program vyvrcholí večerním start-up pitchem, tedy sérií pětiminutových prezentací zúčastněných. Té budou přítomni i zástupci berlínské start-upové komunity a potenciální investoři, kteří ve finále pomohou vybrat nejzajímavější a nejinovativnější projekt.

Na podiu dostanou prostor i „Příběhy úspěchu made in CZ“, při nichž jako hlavní host dostane slovo top manager jedné z globálně nejúspěšnějších antivirových firem světa, české Avast Software, Ondřej Vlček. A přizváni budou i zástupci v současnosti nejrychleji rostoucího českého startupu Kiwi.com. Festival uzavřou sobotní workshopy.

Festival provází i speciálně připravené kampaně, oslovující německou veřejnost s otázkou, zda lidé vědí, z jaké země pochází slovo robot, dvě z pěti největších antivirových firem světa (Avast, AVG), nebo například firma, která v Evropě jako jediná dokázala na domácím trhu porazit Google (Seznam).

 

Další informace včetně podrobného programu jsou k dispozici na stránkách Českého centra v Berlíně.

 

Kontakt pro novináře:

Oddělení komunikace a marketingu

Petra Jungwirthová, tisková mluvčí Českých center: M: 725 890 030, E: jungwirthova@czech.cz; 

komunikace@czech.cz; T: 234 668 237, 234 668 241, 234 668 251.  

 


ČESKÁ CENTRA (ČC)

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména české kulturní a kreativní průmysly a zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve 22 velkoměstech na třech kontinentech. V loňském roce uspořádala Česká centra  více než 2 300 akcí (výstav, veletrhů, přednášek a prezentací) a  oslovila téměř 2,5 mil. návštěvníků. Z toho více než 60 patří do kategorie VĚDA, VÝZKUM, INOVACE“. Od srpna 2015 vede Česká centra Zdeněk Lyčka.

 Podle analýzy Ekonomic Impact v roce 2015 přinesla 1 Kč vložená do činnosti ČC v zahraničí dalších 2,84 Kč externích zdrojů a partnerství. Každou korunou vloženou do propagace ČC získala ČR celkově 3,84 Kč pro propagaci země.
 

Česká centra pro oblast podpory obchodní zahraničí spolupráce

 

  • Propojují silné tuzemské exportní značky s kulturní prezentací a ukazujeme kreativitu českého průmyslu. Prosazujeme obchodní zájmy ČR v zahraničí.
  • Vyhledávají vývozní příležitosti pro české kreativní průmysly.
  • Poskytují  asistenci při firemních prezentacích, vzdělávacích programech a tiskových konferencích.
  • Představují v zahraničí regiony, města a obce ČR. S agenturou CzechTourism nebo se zastupitelskými úřady ČR propagují turistické regiony (Plzeň – evropské hlavní město kultury 2015 v Berlíně, Budapešti a Stockholmu;  Kraj Vysočina na EXPO 2015 v Miláně; Olomoucký kraj a Jeseníky v Mnichově; Lázně Luhačovice ve Vídni; Český Krumlov v Budapešti aj.).
  • Provozují Český dům Moskva, největší areál ČR v zahraničí poskytující hotelový, technický, organizační a informační servis českým společnostem a institucím, které spolupracují s ruskými partnery.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: