Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Přednáška DŮM PŘÍRODY: Nový trend v ochraně přírody

27. 3. 2017 od 17.00 Vás srdečně zveme na zajímavou přednášku o projektu Dům přírody v podání RNDr. Lenky Šoltysové z AOPK ČR. Tematický večer navazuje na řadu doprovodných programů výstavy v Galerii Českých center Česká kulturní krajina.

 

Chráněné krajinné oblasti jsou okna do krajiny, kterou lidé utvářeli po staletí a která je harmonicky propojena s jedinečným přírodním prostředím. Pestrá mozaika polí, luk, lesů, menších sídel, rozmanitých přírodních fenoménů a kulturních památek, to je 25 chráněných krajinných oblastí, které spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. S touhou lidí poznávat, cestovat a navštěvovat zajímavá místa vznikla potřeba budovat návštěvnická střediska, kde naleznou informace, zajímavé expozice a sociální zázemí. 

Bez podpory veřejnosti není ochrana přírody a krajiny možná. Jedním z nejdůležitějších nástrojů je práce s návštěvníky chráněných území přímo v terénu a hlavní součástí návštěvnické infrastruktury se stala návštěvnická centra (Domy přírody) a informační střediska v chráněných krajinných oblastech, která jsou realizována a provozována v rámci programu Dům přírody za finanční podpory EU.

 

Přednášející: Lenka Šoltysová (AOPK)
http://www.dumprirody.cz/

 

Více informací o výstavě ČESKÁ KULTURNÍ KRAJINA naleznete zde.
Více informací o doprovodných akcích k výstavě naleznete zde.

 

 


DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: