Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

10. výročí vstupu ČR do Evropské unie

Česká centra se ve dnech 29.-30. dubna t. r. zúčastnila kulturně-informačního festivalu na Střeleckém ostrově v Praze, pořádaného k připomenutí 10. výročí vstupu ČR do Evropské unie. Festivalu se zúčastnilo několik tisíc návštěvníků z řad široké veřejnosti, kteří se přišli pobavit a zároveň měli možnost získat informace nejen o aktivitách zahraničních kulturních institutů v ČR, ale také o činnosti Českých center v zahraničí.

Česká centra svou účastí na festivalu připomněla návštěvníkům, že ČR je aktivní součástí Evropy a má silné kulturní vazby ke svým evropským sousedům. Materiály na stánku Českých center informovaly zájemce o probíhajících a připravovaných projektech a aktivitách Českých center obecně. Pro veřejnost byl připravený bohatý program v podobě hudebních a kulturních vystoupení českých a zahraničních interpretů.

Bližší informace a fotografie z festivalu je možné nalézt na http://10let.eu/ a http://10let.eu/galerie-z-open-air-festivalu/ 


DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: