Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

EUNIC Ideas Yard. Education today: What would Comenius say? (15. 12. 2020)

15. 12. 2020 v 18:00 SEČ

Živá diskuse přes Zoom a Facebook.

Řečníci:

 • Barbara Holub, umělkyně a architektka, Transparadiso; Institut für Kunst und Gestaltung 1, / TU Wien;
 • Sonia Livingstone, profesorka sociální psychologie, London School of Economics; Digital Futures Commission: Innovating in the interests of children;
 • Simon Warren, docent, Kritická univerzitní studia, Centrum pro výzkum problémového učení, Roskilde University;
 • Zástupce vzdělávacího sektoru UNESCO (TBC).

Moderátor: Jaroslav Anděl, Anglo-Americká Universita, Praha.

 

Jan Amos Komenský, otec moderního vzdělávání, zemřel před 350 lety. Jelikož náš vzdělávací systém čelí mnoha výzvám, může být přínosné přehodnotit hlavní problémy a koncepty formulované Komenským před téměř čtyřmi stoletími. Zahrnují rovný přístup ke vzdělání, individualizované vzdělávání, multisenzorické zapojení textů a obrázků (Komenského Orbis pictus), používání her podporujících kreativitu (Komenského schola ludus), zážitkové učení (učení praxí, vzdělávání zaměřené na problémy v reálném světě), kritické myšlení, celoživotní učení, transdisciplinární vzdělávání založené na vzájemné závislosti věd, celostní vzdělávání spojující znalosti a etiku a globální roli vzdělávání. Měli bychom upřednostnit některé koncepty před ostatními nebo bychom měli věnovat pozornost všem ve vzájemných vztazích?

Partneři:

 • EUNIC Global;
 • Goethe-Institut Prag;
 • British Council;
 • Polský Institut Praha;
 • Istituto Italiano di Cultura Praga;
 • Rakouské kulturní fórum v Praze;
 • Embassy of the Netherlands in the Czech Republic.

Diskuze je součástí evropského projektu Ideas Yard: Talking about Europe, což je společná iniciativa Goethe-Institutu, Rakouského kulturního fóra, British Council, Velvyslanectví Nizozemského království, Italského kulturního institutu a Polského kulturního institutu v Praze. Projekt je podpořen EUNIC Global. EUNIC – European Union National Institutes for Culture - je evropskou sítí národních kulturních institutů. Cílem projektu je podpořit diskurz celoevropských témat, jako je udržitelnost, svoboda a demokracie či inovace a vzdělávání.

 


DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: