Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

FameLab 2016 – bavme se vědou!

Mezinárodní soutěž FameLab v České republice vstupuje do 6. ročníku! Zájemci mohou své přihlášky posílat do 28. února 2016. Tato soutěž pro mladé vědce a vědkyně vznikla v Anglii v roce 2004 a od té doby se úspěšně šíří po světě. V letošním roce se zúčastní 30 zemí ze čtyř kontinentů. V České republice FameLab probíhá pod záštitou předsedy Akademie věd ČR profesora Jiřího Drahoše, za podpory Nadačního fondu Neuron, Českých center a Nadace Tomáše Bati. Organizaci zajišťuje British Council ve spolupráci s Občanským sdružením Adeto.

FameLab účastníkům nabízí šanci zlepšit své schopnosti v oblasti popularizace vědy a komunikace s médii. Zároveň si klade za cíl přinést publiku aktuální ukázky toho, čím se v současnosti zabývá výzkum v oblasti medicíny, matematiky a přírodních a technických věd.

Přihlášky mohou podávat studenti a vědečtí a pedagogičtí pracovníci starší 21 let do 28. února 2016. Elektronická přihláška, informace, praktické tipy a vystoupení z minulých ročníků jsou k dispozici na webu British Council: 

https://www.britishcouncil.cz/projekty/spolecnost/famelab a www.famelabcz.com. 

 

Jak soutěž probíhá? 

 Každý soutěžící musí v pouhých třech minutách publiku a odborné porotě vysvětlit své vědecké téma. Porota posuzuje, zda je vystoupení vědecky správné, srozumitelné laické veřejnosti, zajímavé a případně i zábavné. V oblastních kolech ze soutěžících vybere deset nejlepších pro školení MasterClass a následující národní finále. Vliv na volbu postupujících mají i hlasy publika. Vítěz/ka národního finále bude reprezentovat Českou republiku v Anglii, kde předvede své vystoupení v angličtině. Letošní mezinárodní finále se bude konat ve druhém červnovém  týdnu opět jako součást prestižní akce zaměřené na popularizaci vědy nazvané Cheltenham Science Festival (www.cheltenhamfestivals.com/science/).

 

Časový plán

Březen 2016 - oblastní kola (v Praze 5. 3. 2016 a ve Zlíně 19. 3. 2016)

Duben 2016- dvoudenní školení (tzv. MasterClass 8. – 10. 4. 2016) pro deset vybraných finalistů vedené anglickými a českými experty na komunikaci, prezentaci a spolupráci s médii

Květen 2016 - národní finále (8. 5. 2016)

Červen 2016 - vítěz národního finále bude reprezentovat Českou republiku v mezinárodním klání soutěže FameLab v anglickém Cheltenhamu (7. - 12. 6. 2016)

 

Co o soutěži řekli finalisté v anonymním dotazníku:

Famelab mě nakonec překvapil hlavně tím, jak mě bavil! Nejen má vlastní vystoupení, ale hlavně příspěvky ostatních soutěžících. Některé nápady byly prostě úžasné. I proto se těším na příští ročník!

Jsem moc rád, že soutěž FameLab dorazila do Čech - moje počáteční nedůvěra plynoucí z představy vědeckého fastfoodu se brzy rozplynula – FameLab má opravdu velmi chytře postavený program s výraznou vzdělávací složkou pro účastníky. No a fakt, že jsem postoupil až do mezinárodního finále a získal cenu mezinárodního publika, je pro mne opravdu zavazující. Ocenil jsem, že jsem měl šanci vidět, jak se věda popularizuje jinde, a zároveň jsem rád, že jsem přispěl k pozitivnímu obrazu české vědy v zahraničí.“  

FameLab je skvělá věc, díky které jsem měla možnost potkat úžasné lidi. Přinesla mi mnohem více, než jsem očekávala – například další nabídky spolupráce při popularizaci. Jsem moc ráda, že jsem se do soutěže přihlásila a všem ji doporučuji.“ 

 „I když přemýšlím o nějaké prospěšné konstruktivní kritice nebo o nápadu ke zlepšení, opravdu mě nic nenapadá. Nad organizací smekám!”

 „Nečekala jsem, že se dozvím tak mnoho o jiných oborech – FameLab určitě napomáhá přenosu informací mezi vědci a neodbornou veřejností, ale také mezi vědci samotnými. Jednotlivé obory se v běžném životě totiž vzájemně nedostatečně stýkají. Každá specializace má svou odbornou řeč, kterou ostatní – vědci i nevědci - potřebují přeložit do normální češtiny“.  

 „Nejpřínosnější bylo školení MasterClass, které bylo naprosto precizní ze stránky odborné i organizační. FameLab byla obrovská zkušenost a zážitek. S odstupem času na to strašně rád vzpomínám.“

„FameLab je jedinečná příležitost potkat vědce z ostatních oborů. Navíc je pro samotné vystoupení nutné nahlížet na svoji problematiku z více možných úhlů, aby to i neodborné publikum pochopilo nebo aby to oborné alespoň trochu pobavilo - ne všechno, co chápu já, musí chápat i ostatní stejným způsobem.“

 „Soutěž mi přinesla nový pohled na můj projekt, setkání se zajímavými lidmi, zkušenost s mikrofony a kamerou a údiv nad tím, co se dá stihnout za tři minuty.“

 „Soutěž FameLab mi dala možnost vyzkoušet si mluvit před širokým publikem a nutnost
vybrat ze své práce TO nejzajímavější na tří minutové povídání, což vedlo ke značnému utříbení mých myšlenek. MasterClass mě výrazně posunul v rétorických schopnostech.“

 „Soutěž mi dodala sebevědomí. Moc děkuju "panu Láskovi" za úžasné školení a všem organizátorům, že to tak pěkně všechno připravili a zařídili. Poznala jsem spoustu nových kamarádů - vrstevníků "vědců". Celkově pro mě byla účast v soutěži velká zkušenost a budu ji doporučovat všem kolegům, aby se v dalších ročnících do soutěže přihlásili.“

 

Organizátoři a partneři: 

 British Council

British Council je organizace usilující o posílení dobrých mezinárodních vztahů. Podporuje otevřenou diskuzi na aktuální společenská témata a napomáhá výměně zkušeností v oblasti vědy, vzdělávání a rozvoje občanské společnosti. Nabízí také celou řadu jazykových kurzů obecné i odborné angličtiny vedoucích k mezinárodně uznávaným zkouškám.British Council je vlastníkem licence pro šíření soutěže FameLab mimo území Velké Británie.

 Nadační fond Neuron na podporu vědy 

Nadační fond Neuron na podporu vědy je nezisková organizace, která je založená na rozvíjení mecenášství v oblasti vědy a výzkumu v České republice. Fond chce prostřednictvím popularizace vědy pomáhat ke zvýšení priority a významu kvalitní vědy pro společnost a přispívat k celkovému zvýšení prestiže vědy v české společnosti.

Česká centra 

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci ČR v zahraničí. Prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli. Síť Českých center působí z 22 zahraničních metropolí tří kontinentů.

  Nadace Tomáše Bati

Posláním Nadace je nejen uchování baťovské historie a baťovských tradic jako takových, ale i podpora projektů zaměřených na zdravý rozvoj komunity v oblasti sociálního a kulturního rozvoje, vzdělávání mládeže a podpory podnikatelských aktivit. 

 Občanské sdružení ADETO

Občanské sdružení ADETO je nezisková organizace, která se snaží přinášet studentům středních škol a také široké veřejnosti nevšední setkání s výjimečnými lidmi. Zabývá se popularizací vědy a podporuje mezinárodní spolupráci.

Cheltenham Festivals

Charitativní společnost, která již od roku 1945 organizuje různě zaměřené festivaly  ve svém anglickém sídelním městě Cheltenham.V současné době je to nejen festival literární a hudební, ale také festival vědecký, který patří mezi nejproslulejší ve Velké Británii. Pro svůj Science Festival vyvinula soutěž FameLab, jejíž licenci vlastní. Jejím prostřednictvím vyhledává nové talenty pro popularizaci vědy. 

 

Kontakt:

Dáša Sephtonová, Project Manager FameLab Czech Republic, T  +420 605 882 555,  dasa.sephton@britishcouncil.cz

 


Přihláška ke stažení zde:

Pozvánka pro soutěžící zde:

 


DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: