Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Motel Spatie: Výzva pro české umělce/kurátory na rezidenční pobyt v nizozemském Arnhemu

Motel Spatie pracuje s umělci zaměřenými na transformaci, identitu či sociální kontext dané oblasti. Na tomto základě Motel Spatie rozvíjí projekt situovaný na předměstí Presikhaaf Arkhem v Nizozemsku.


Termín konání:
září - listopad 2014

Počet vybíraných rezidentů: 1

Podmínka účasti: umělec či kurátor, který má českou státní příslušnost nebo trvalé bydliště v České republice.

Požadavky na oborové zaměření: nebyly specifikovány.

Přihláška musí obsahovat: životopis, motivační dopis a popis Vašeho projektu
a Vaše portfolio. Prosíme o zaslání veškerých dokumentů v anglickém jazyce.

Termín podání pro přihlášku: do 30. 7. 2014. Přihlášky prosím zasílejte Tereze Sváškové
na e-mailovou adresu svaskova@plzen2015.cz

Vítěze vybírá odborná porota 4. 8. 2014

Podrobné informace naleznete na:
https://www.facebook.com/notes/open-air-artist-in-residence/czech-artistscurators-wanted-for-residency-in-motel-spatie-arnhem-the-netherland/424859687655655

 
Více o Motelu Spatie a rezidenčním pobytu:

 • Motel Spatie je projekt vytvářející prostor pro současné umění.
 • Motel Spatie  zkoumá formy propojení nezávislosti a pop-urbanismu, neustále klade otázku „Komu patří město?“ Vnímá současné umění jako společenskou laboratoř.
 • Motel Spatie pracuje s umělci zaměřenými na transformaci, identitu či sociální kontext dané oblasti. Na tomto základě Motel Spatie rozvíjí projekt situovaný na předměstí Presikhaaf Arkhem v Nizozemsku.
 • Propojení se Spatie přináší:
  - spolupráci s umělci z celého světa, kteří mají svůj ateliér vedle vašeho; v DIY budově;
  - prostor pro výzkum a vývoj;
  - materiální podporu a nadané děti, které Vás budou chtít poznat. 

Inspirací pro tuto rezidenci i vlastní tvůrčí aktivity byla modernistická budova nákupního střediska, postavená v roce 1965 podle architektonických principů stanovených CIAM  (Congrès International d'Architecture Moderne).
Ocitnete se ve společenství 15 000 obyvatel ze 112 (!) různých zemí. Spatie je meziprostorem vytvářejícím veškeré propojení.

Požadavky:

Motel Spatie hledá umělce a kurátory. Vlastní zaměření není specifikováno: důraz je kladen
na kvalitu tvorby.
Podmínkou k účasti je česká státní příslušnost nebo trvalý pobyt v České republice.

Dílo vzniklé na rezidenčním pobytu bude vystaveno v Arnhemu a Plzni.

Tato výzva byla připravena ve spolupráci s Open A.I.R.

Organizátor rezidence poskytne:

 • dopravu (do výše 250€)
 • ubytování – sdílený byt s jiným rezidentem
 • materiál a technické vybavení potřebné pro rezidenci (do výše 500€)
 • honorář (do výše 500€ brutto za měsíc)

 

Více informací o Motelu Spatie:

www.facebook.com/motelspatie

Motel Spatie je rezidenční program spojený s projekty, které jsou řízené samotnými umělci Locatie Spatie (2010). Ve Spatie je několik ateliérů sdružujících uměleckou scénou tvořenou výtvarnými umělci, street-art umělci i hudebníky. Motel Spatie pořádá i pravidelné večeře (veřejné kuchyně) z  bio-potravin a veganských pokrmů. Místem konání je předměstí nizozemského Arnhemu. V samotném městě žije 250 000 obyvatel. Sídlí zde slavná Akademii umění a designu umožňující získat titul Bc. nebo Mgr. v různých vědních oborech.

Motel Spatie realizuje také vzdělávací program. Každý měsíc umožňuje setkání nadaných dětí s umělci či vznikajícími uměleckými díly. Vedle toho hodlá Spatie propojovat umělce s nimiž pracuje s publikem vnímajícím netradiční formy umění. Neočekává se, že umělci-rezidenti budou mít pedagogické zkušenosti. Zprostředkování umělecké reflexe publiku je úlohou Motel Spatie. Spatie dokáže využít výstavní prostor kdekoli: v ulicích, tradičních galeriích, nákupních centrech… S přihlédnutím k charakteru díla a přání umělce je vybráno umístění buď do galerijního prostoru, nebo zcela mimo tradiční výstavní sál. Spatie se někdy rozhodne pro uspořádání výstavy nebo performance.

 


DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: