Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Hrdinkou týdne je Anežka Česká

Česká centra představují ve spolupráci s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni a Radio Prague International významné ženy české historie a současnosti. Každý týden přinášíme portrét jedné hrdinky. Hrdinkou tohoto týdne je Anežka Česká, nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I.

Život Anežky České, nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I., ovlivnilo dětství strávené v cisterciáckém klášteře v Doksech. V roce 1231 odmítla nabídku k sňatku s císařem Fridrichem II. Štaufským. 

S pomocí svého bratra krále Václava I. založila v Praze špitál sv. Františka a roku 1234 vstoupila do nového kláštera klarisek. Tomuto řádu zasvětila celý svůj život. Stala se jeho představenou, a díky dodržování pevných regulí řádu byla inspirací pro mnohé další členky. Zasloužila se také o založení mužského rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou. Celý svůj život se věnovala péči o chudé a nemocné, o všechny, kteří její pomoc potřebovali. Právě díky své obětavosti je Anežka spojována s mnoha dobrými skutky i četnými zázraky, o které ji lidé žádali ve svých modlitbách.

Ke kanonizaci Anežky České došlo 12. listopadu roku 1989 ve vatikánské bazilice sv. Petra. Této události se připisuje symbolický význam coby předznamenání Sametové revoluce, která vypukla o pár dní později. Jako by se tak naplnilo dávné proroctví, že „v Čechách nastane pokoj a mír, až dojde ke kanonizaci Anežky“.

© Radio Prague International

© Veronika Bílková

 

O projektu České hrdinky

Projekt tvoří ilustrovanou mozaiku příběhů významných českých žen – panovnic, političek, umělkyň, badatelek či sportovkyň, které otiskly výraznou stopu do historie i současnosti nejen v českých zemích, ale i v mezinárodním kontextu. Projekt byl inspirován 100. výročím uzákonění rovného volebního práva pro československé ženy v roce 1920 a výročím 200 let od narození spisovatelky Boženy Němcové. Přináší portréty 50 významných ženských osobností, viděných očima současné mladé vlny ilustrátorek a ilustrátorů, studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni, které vedla jejich mentorka a učitelka Renáta Fučíková. Autorkami doprovodných textů jsou historička Lenka Křížová a spisovatelka Kateřina Tučková. Výstavní projekt na podzim 2020 doplní stejnojmenná knižní publikace.

 


DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: