Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

14. 5. od 18:00 streamujeme i na FB: Karoška, koronápad, rouškomat aneb Pružná stabilita ve slovní zásobě češtiny

V současné pandemické situaci je nápadný zejména prudký nárůst tzv. koronaslov, která jsou nezřídka expresivní, vynalézavá, neuzuální, humorná. V ústavní neologické databázi Neomat (neologismy.cz) nebo v otevřeném slovníku Čeština 2.0 (cestina20.cz) jsou jich dokladovány již stovky. Týkají se mj. označení viru a nemoci (koronáč, kovídek), ochranných pomůcek (roušičky, rouškomat), práce a školy z domova (covideokonference, škola v pyžamu) či dětí zplozených/narozených za pandemie (koroňátko, koroniálové). Zásadním předpokladem pro začlenění nově utvořeného slova do lexikonu je přetrvání jevu, který pojmenovává. Naprostá většina aktuálních jazykových novinek tak patrně bude brzy plnit jen funkci kroniky doby.

Dnes od 18:00 proběhne on-line přednáška o češtině Mgr. Michaely Liškové, Ph.D. z oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. s názvem Karoška, koronápad, rouškomat aneb Pružná stabilita ve slovní zásobě češtiny.

Přednáška bude vysílána v českém jazyce přes platformu Zoom, ale kvůli velkému zájmu a omezené kapacitě, jsme se rozhodli streamovat i na Facebooku Česká centra/Czech Centres! Pokud jste se chtěli přednášky zúčastnit, ale už nebylo místo, sledujte od 18:00 náš Facebook! 

Přednáška se bude věnovat soudobým proměnám slovní zásoby češtiny (vedle zmíněného také novým výrazům, které reagovaly na povodně 21. století nebo na klimatický aktivismus), její součástí bude neologický kvíz a závěrečná diskuse.


DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: