Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Konference Praha - město literatury

Česká centra ve spolupráci s Městskou knihovnou v Paze a hlavním městem Praha pořádají dne 12. května 2011 - v období zvýšené literární aktivity v Praze - mezinárodní konferenci Praha – město literatury, která bude neformálním zahájením kampaně k získání prestižního titulu UNESCO – město literatury.

 

Praha – město literatury / Projekt na podporu literárního života v hlavním městě

Praha je městem, které se stalo domovem i inspirací mnoha literárním osobnostem. Literatura k Praze nerozlučně patří a její podporou a rozvojem se zabývá mnoho městských, státních i nevládních organizací. Ty teď spojily své síly, aby povědomí obyvatelů i návštěvníků o literárním bohatství města ještě posílily.  

Praha – město literatury je projekt, podpořený usnesením Rady hl. města Prahy, která jako koordinátora projektu jmenovala Městskou knihovnu v Praze (MKP). Partneři, kteří se v projektu spojili jsou: Česká centra, České centrum mezinárodního PEN klubu, Festival spisovatelů Praha, Institut umění – Divadelní ústav, Klub pražských spisovatelů, Literární akademie – soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého, Ministerstvo kultury ČR, Národní knihovna ČR, Obec překladatelů, Památník národního písemnictví, Pražský literární dům autorů německého jazyka, Sdružení Litera, Společnost poezie, Svaz českých knihkupců a nakladatelů, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Společnost Franze Kafky, Svět knihy, Ústav pro českou literaturu AV ČR.
 
Hlavním cílem projektu je podpořit vnímání Prahy mezi obyvateli i návštěvníky jako místa, které inspiruje k vlastní tvorbě a podněcuje k četbě a zájmu o literaturu a knihy obecně. Jedním z mezníků projektu je pak získání prestižního titulu „UNESCO kreativní město literatury“.

Titul UNESCO kreativní město literatury se uděluje od roku 2004 těm místům, která mají výraznou a významnou literární historii a zároveň aktivně pracují na rozvoji své současné literární scény. Titul zatím obdržela čtyři města - Edinburgh (UK), Dublin (IRL), Melbourne (AUS) a Iowa City (USA).

Základem pro získání titulu je kvalitně zpracovaná přihláška, která bude v případě Prahy doplněna o reprezentativní publikaci na téma Praha a literatura a odbornou studii mapující současnou pražskou knižní a literární scénu.

Konference s názvem Praha – město literatury je první z řady podpůrných aktivit, které mají vést k výše popsanému cíli. Konferenci společně pořádají Česká centra, hlavní město Praha a Městská knihovna v Praze pod záštitou primátora hl. města Prahy Bohuslava Svobody. Jejím cílem je seznámit odbornou veřejnost s hlavními myšlenkami projektu, představit chystanou publikaci a přivézt do Prahy inspiraci ze zahraničí.

Ze zahraničí přijedou zástupci měst, která už titul získala - skotského Edinburghu a irského Dublinu. Neméně zajímavé budou i příspěvky hostů z organizací, které se rozvoji literárního života věnují v Bruselu a Londýně. Bruselský Passa Porta International House of Literature je unikátní místo, kde se schází literatura všech žánrů. Londýnský Bow Idea Store je knihovna s přidanou hodnotou, která kromě klasických knihovnických a informačních služeb pořádá kurzy pro dospělé a zážitkové programy. Což je vize rozvoje knihoven, která je populární a realizovaná i v České republice.

 


DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: