Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Kulatý stůl na téma českých počítačových her

Ve čtvrtek 14. 9. 2019 se uskutečnila beseda u kulatého stolu na téma prezentace českých počítačových her v zahraničí.

Atraktivní téma přitáhlo pozornost novinářů i odborné veřejnosti. Hovořilo se o úspěších českých počítačových her ve světě a zapojení sítě Českých center v zahraničí v této oblasti.  Hosté panelu debatovali o dosavadních největších veřejných úspěších českých počítačových her v zahraničí, o roli této oblasti  pro celkovou image České republiky. Došlo na otázky typu  „Jak je lze dále rozvíjet a jaký typ prezentace je pro českou scénu nejpřínosnější?“

„Jaká témata a trendy se v současnosti nabízejí?“ Pozvání ke kulatému stolu přijal Jiří Chmelík z katedry vizuální informatiky Fakulty informatiky Masarykovy univerzity, Pavel  Barák - předseda Asociace českých herních vývojářů, Jitkou Pánek Jurková – ředitelka Českého centra Brusel, Přemysl Pela, ředitel Českého centra Londýn. Současně se zde představil aktuální projekt Českého centra v Bruselu, které spoluorganizuje účast českých vývojářů a firem na belgickém festivalu Meet & Build 2019 v Charleroi na konci listopadu.

V letošním roce je čestným hostem festivalu právě Česká republika. Více o české účasti na stránkách festivalu  a zde. Setkáním  u kulatého stolu dne 14. 11. 2019 v Galerii ČC pak hodlají Česká centra otevřít programový segment, jemuž by se v nadcházejících letech chtěla více věnovat ve spolupráci s českými i zahraničními partnery.

 

MARTIN PECHANEC, KOORDINÁTOR ČESKÝCH CENTER PRO OBLAST VĚDY, VÝZKUMU A INOVACÍ: „Česká centra se ‚dotkla‘ tématu počítačových her již prostřednictvím Českého centra New York. Letošní rok je důležitým mezníkem v  aktivnější komunikaci s jednotlivými vývojářskými firmami a zastřešujícími asociacemi. V rámci své sítě mohou Česká centra výrazně přispět k popularizaci aktivit českých vývojářských studií, jak těch etablovaných, tak těch začínajících (týká se i  oblasti specializovaného vzdělávání). Dokladem aktuální podpory jsou aktivity Českého centra Londýn (Science Café s Pavlem Barákem), Českého centra Madrid i belgický projekt Meet & Build.“  

 

Tisková zpráva je k dispozici zde.

 

 


DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: