Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Kniha Daniela Kaisera – Disident Václav Havel vychází v ukrajinštině

České centrum Kyjev, Generální konzulát ve Lvově, Honorární konzulát v Charkově a nakladatelství Tempora připravilo prezentaci překladu knihy Daniela Kaisera – Disident Václav Havel do ukrajinštiny.

Kniha vychází v překladu Teťjány Okopné. Za účasti autora knihy se uskuteční literatura tour po třech městech Ukrajiny (24.4. Charkov, 25.4. Kyjev, 27.4. Lvov).

Ředitelka Českého centra Kyjev Dagmar Ostřanská: „Osobnost Václava Havla se na Ukrajině těší popularitě a je pro ukrajinskou společnost velkou inspirací“.

Kniha Disident vyšla na podzim 2009 v nakladatelství Paseka jako první politický životopis Václava Havla psaný kritickou metodou, tedy jak na základě studia dobových dokumentů (včetně tehdy čerstvě zpřístupněných archivů ministerstva vnitra), tak obsáhlých hovorů s Václavem Havlem samotným i desítkami pamětníků. Kniha rekonstruuje Havlův život do prosince 1989, především jeho střet s komunistickým režimem.

Autor Daniel Kaiser (1971) vystudoval němčinu a dějepis na PF UJEP v Ústí nad Labem a mezinárodní studia na FS UK v Praze. Svou karieru začínal v Lidových novinách. V letech 2001 až 2006, kdy začal pracovat na knize, působil v české redakci BBC. Dlouhodobě pobýval v Británii a v Německu. Poslední tři roky je zpátky v Lidových novinách.

 

ČESKÁ CENTRA
Česká centra prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli a propagují Českou republiku ve světě. Působí jako síť prostřednictvím 21 Českých center v zahraničí na 3 kontinentech. Jsou organizací MZV zřízenou pro prezentaci země v zahraničí.

Realizují výstavy, filmové přehlídky, kurzy českého jazyka, literární akce, scénická vystoupení, zahraniční rezidenční stáže a press tripy, street akce, podporují českou účast na mezinárodních festivalech a veletrzích kreativních průmyslů, zprostředkovávají kontakty a organizují další programy na podporu mezinárodní spolupráce, které ročně v celé zahraniční síti čítají přes 3000 akcí a oslovují více jak 1.5 mil návštěvníků ve světě.

 

Kontakty
ČESKÁ CENTRA – ústředí, Praha
Václavské nám. 49, 110 00
Ivana Síglerová – koordinátorka PR, oddělení komunikace
E: komunikace@czech.cz
T: +420 234 668 251
GSM: +420 725 890 029

České centrum Kyjev
Dagmar Ostřanská- ředitelka
T: +420 234 668 552

 
Více na:  www.czechcentres.cz  /  www.czechcentres.cz/kiev


DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: