Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Oslavy Sametové revoluce v Kyjevě

27.11.2014: V rámci oslav 25. výročí Sametové revoluce uspořádalo České Centrum Kyjev, za podpory Velvyslanectví České republiky na Ukrajině a Národního památníku Sofie kyjevská výstavu české fotografky Dany Kyndrové Odchod sovětských vojsk z Československa, jež byla otevřena 19. listopadu 2014 v 18 hod. Výstava se koná na prestižním místě v Domě metropolity Národního památníku Sofie Kyjevská v Kyjevě a bude otevřena pro veřejnost do 18. prosince t.r.

Nad výstavou převzal záštitu mimořádný a zplnomocněný velvyslanec ČR na Ukrajině Ivan Počuch, který výstavu slavnostně zahájil zároveň s ředitelkou Národního památníku Jaroslavou Parakou a novinářkou Petruškou Šustrovou. Zastupující ředitelka Českého centra Ljuba Svobodová přečetla dopis Dany Kyndrové ukrajinským návštěvníkům, který vzbudil velký ohlas. Zahájení se zúčastnili zástupci velvyslanectví dalších států, ministerstev obrany, zahraničních věcí a kultury Ukrajiny, představitelé Generálního štábu a veřejní činitelé.

Výstava zahrnuje fotografie z let 1990-1991, kdy se autorka věnovala několik měsíců zachycení přelomové etapy novodobých českých a slovenských dějin - ukončení tzv. dočasného pobytu sovětských vojsk na území Československa. Jejím cílem nebylo vytvořit podrobnou a přesnou kroniku samotného odchodu, ale zaměřila se na postihnutí atmosféry v sovětských kasárnách, kde se pro ni vizuálně koncentrovala předzvěst rozpadu sovětského impéria. Ubohost a apatie řadových vojáků uprostřed omšelých agitačních komunistických kulis tak nejen symbolizuje začínající agónii totalitního systému, ale zároveň budí soucit s prostým člověkem, který často bývá jen loutkou velkých politických her. Projekt zahrnuje 50 černobílých a 25 barevných fotografií, což je svým způsobem překvapením, neboť Dana Kyndrová zpracovává své projekty výhradně černobíle. Barva zde tak formálně umocňuje celkovou myšlenku projektu; bez ní bychom si neuvědomili, jak v agitační výzdobě dominuje agresivní rudá.

Tisková konference se uskutečnila 19. listopadu v 17:30 hod. za hojné účasti zástupců tisku, televize a rozhlasu.

20. listopadu se konala na velvyslanectví ČR debata na téma "Sametová revoluce a následný odchod sovětských vojsk z Československa" za účasti velvyslance ČR Ivana Počucha, Petrušky Šustrové, ukrajinského disidenta Levka Lukjanenka a historika Mychajla Kirsenka. Besedy se zúčastnili především studenti bohemistiky a místní krajanská komunita. Vzhledem k množství kladených dotazů se diskuze protáhla na několik hodin.

Další informace naleznete v programu Českého centra Kyjev.

 

Fotografie ze zahájení výstavy:

 

 


DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: