Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

IDEAS YARD: Human Rights and Artistic Expression after Covid-19 (25. června)

25. 6. 2020 | 18:00 SELČ (CEST)

 Živá diskuse přes Zoom (ID: 821 7108 2743, heslo: 1pCeLm)

Řečníci:

  • Hannes Egger (IT), autor knihy Chokehold Freedom: A Play Without Actors
  • Matjaž Gruden (SL), ředitel sekce Demokratická participace, Rada Evropy
  • Sara Whyatt (UK), bývalá ředitelka PEN International 

 

Moderátor:

 Jaroslav Anděl (CZ, USA), Angloamerická univerzita v Praze
 

 

V roce 2020 slaví Evropa 70. výročí Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Ta byla vypracována v roce 1950 tehdy nově založenou Radou Evropy, nejstarším a jediným celoevropským orgánem zajišťujícím lidská práva, demokracii a právní stát pro 800 milionů evropských občanů. Řídící výbor Rady Evropy pro kulturu, dědictví a krajinu (CDCPP) plánuje vydat Manifest o svobodě projevu umění/kultury/dědictví v digitální éře 30. června 2020 u příležitosti 9. plenárního zasedání CDCPP ve Štrasburku a v návaznosti na 70. výročí Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. V online diskusi o lidských právech a uměleckém projevu po pandemii COVID-19 budeme v tomto kontextu diskutovat o následujících otázkách: Jaké jsou hlavní demokratické deficity, které COVID-19 odhalil? Měli bychom přehodnotit své chápání Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a její aplikace na pandemii COVID-19 a následky pandemie? Jaká by mohla být role umělců a jejich praxe v této souvislosti?

Diskuze je součástí evropského projektu Ideas Yard: Talking about Europe, což je společná iniciativa Goethe-Institutu, Rakouského kulturního fóra, British Council, Velvyslanectví Nizozemského království, Italského kulturního institutu a Polského kulturního institutu v Praze. Projekt je podpořen EUNIC Global. EUNIC – European Union National Institutes for Culture – je evropskou sítí národních kulturních institutů. Cílem projektu je podpořit diskurz celoevropských témat, jako je udržitelnost, svoboda a demokracie či inovace a vzdělávání.


DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: