Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Kabaret Bohumil Hrabal

23.06.2014: V březnu uplynulo 100 let od narození Bohumila Hrabala. O slavném českém spisovateli se však ve světě nepřestává hovořit. Promítání filmů, výstavy, divadelní vystoupení, scénická čtení. Široká nabídka zahrnuje více než padesát akcí konaných v průběhu celého roku. Vše pod taktovkou Českých center. Netradičně pojalo téma České centrum Londýn, které se rozhodlo přizvat ke spolupráci britského kurátora Stevena Fowlera. Vznikla originální koláž zahrnující zvukovou poezii, scénická čtení, videoart, divadelní skeče. „Literární experiment“ proběhne 3. 7. 2014 v londýnské galerii Horse Hospital.

HRABAL INSPIRUJÍCÍ

Připomenutí stého výročí narození jednoho z nejpřekládanějších českých spisovatelů se řadí ke stěžejním aspektům programové nabídky Českých center pro rok 2014. Happeningy, výstavy a čtení probíhají od března letošního roku ve Vídni, Varšavě, Budapešti, Stockholmu, Madridu. Literární setkání budilo pozornost také v italských Benátkách. Koncepci tradičních forem prezentace však mění České centrum Londýn. Ředitelka Tereza Porybná se rozhodla oslovit britskou uměleckou scénu prostřednictvím básníka a kurátora Stevena  Fowlera a přiblížit Bohumila Hrabala očima umělců.
Vznikla ojedinělá koláž literárních experimentů reflektujících hrabalovskou poetiku. Umělci zvolili nejrůznější formy, od zvukové poezie přes videoart až po originální performance. Hlavní zdroje inspirace přinesly Ostře sledované vlaky, Příliš hlučná samota, Perličky na dně.

OSM

Britský kurátor Steven Fowler se rozhodl oslovit osm umělců, kteří trvale žijí a působí ve Velké Británii. Dramaturgyni Evu Daníčkovou, experimentálního fotografa Joshe Alexandra, performery Sarah Kelly a Stephena Emmersona, režisérku Lucinku Eisler,  básnickou trojici Zoe Skoulding, Toma Jenkse, Marcuse Sleasea. Organizátoři byli vedeni snahou přivést k Hrabalově tvorbě mladou britskou generaci prostřednictvím nových uměleckých forem.
 „Při prezentaci Hrabalova díla jsme se snažili vyhnout nostalgickým klišé. Zároveň nás zajímal přístup současných britských umělců k Hrabalovým textům,“ hodnotí počin Tereza Porybná, ředitelka Českého centra Londýn. Umělci se nakonec inspirovali zejména formálními aspekty Hrabalovy poetiky. „Inspirace vychází z Hrabalovy hravosti a experimentální práce s textem. Stejně jako Hrabal stříhal svůj text, aby ho pak zase slepil trochu jinak dohromady, také umělci budou pracovat s fyzickou podobou textu, například sochou nebo pilulkou,“ dodává kurátor Steven Fowler.


VŠE, OČ TU BĚŽÍ

Základní interpretační linii vytváří zvuková poezie Zoe Skoulding ovlivněné Hrabalovým Diamantovým  očkem, „pábitelské“ verše Toma Jenkse a poetizující reflexe dvou Hrabalových románů Marcuse Sleasea.  Večer konaný v prostorách londýnské galerie Horse Hospital zahájí Eva Daníčková scénickým čtením Hrabalovy povídky Andělské oči s navazující vizuální interpretací Hrabalovy knihy Rukověť pábitelského učně experimentálního fotografa Joshe Alexandra. Divadelní skupina Inspector Sands připravila ukázku Hrabalovy povídky Fádní odpoledne režisérky Lucinky Eisler. Expresivní ladění příběhu vytváří v působivém prostoru galerie sídlící v budově z 18. století dokonalou atmosféru. Závěrečná performance „papírové sochařky“ Sarah Kelly a mistra autosugesce Stephena Emmersona, představuje mystické završení originálního „vzpomínání“. 

 

Kontakt pro novináře:  

Česká centra
Petra Jungwirthová
tisková mluvčí Českých center   
M: +420 725 890 030
EM: jungwirthova@czech.cz


ČESKÁ CENTRA
Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci ČR v zahraničí. Prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli. Síť Českých center působí z 22 zahraničních metropolí tří kontinentů. Generální ředitelkou Českých center je Vilma Anýžová.


Česká centra pro oblast literatury:

  • Pořádají veřejná čtení spisovatelů, prezentují knihy vydané v cizích jazycích ve spolupráci s místními institucemi a partnery.
  • Podporují českou účast na mezinárodních knižních veletrzích.
  •  Iniciují překlady české literatury do cizích jazyků.
  • Realizují literární projekty s mezinárodní účastí.
  • V roce 2013 připravila více než 250 literárních akcí v celé síti.
  • Svými aktivitami ročně zacílí více než 650 000 zahraničních návštěvníků.
DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: