Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Memorandum o spolupráci mezi Českými centry a Institutem umění – Divadelním ústavem

Generální ředitel Českých center (ČC) Ondřej Černý a ředitelka Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU) Pavla Petrová podepsali v pátek 20. 12. 2019 v 15 hodin Memorandum o spolupráci obou institucí v oblasti podpory kulturních projektů.

 

ONDŘEJ ČERNÝ, GENERÁLNÍ ŘEDITEL ČESKÝCH CENTER: 

„Dosavadní intenzivní spolupráce Českých center s  Institutem umění – Divadelním ústavem získává podpisem memoranda  jasný plán a nové obsahové impulsy.  Stává se pevnou součástí jednotné prezentace české kultury v zahraničí, jejímiž hlavními protagonisty jsou zřizovatelé obou institucí, Ministerstvo kultury (IDU) a Ministerstvo zahraničních věci (Česká centra).“

 

PAVLA PETROVÁ, ŘEDITELKA IDU:  

„Posláním IDU je poskytovat české a zahraniční veřejnosti komplexní služby z oblasti divadla a dílčí služby z dalších oblastí umění (hudba, literatura, tanec a vizuální umění). Shromažďujeme, zpracováváme a zpřístupňujeme předměty sbírkového charakteru vztahující se k oblasti divadla, věnujeme se vědeckému výzkumu a vzdělávání, podílíme se na mezinárodních projektech a vydáváme odbornou literaturu. Jsme také sídlem Kanceláře Kreativní Evropa – Kultura. Spolupráci s Českými centry považuji  za další posun v oblasti propagace a prezentace České republiky v zahraničí.“

 

Podpisem dokumentu byla deklarována podpora a spolupráce ve vybraných oblastech rozvoje kulturních projektů. Hlavním cílem je využít stávající potenciál Českých center a IDU k zajištění dlouhodobé spolupráce s efektivním dopadem na propagaci České republiky ve světě. Spolupráce se týká oblastí spojených s tvorbou a sdílením projektů, součinnosti při tvorbě koncepcí vybraných výstav směřujících do v zahraničí, vyšší informační provázanosti a možnosti spolupráce s odborníky a specialisty obou institucí.

  

 


DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: