Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Hlasy Romů v Mnichově

České centrum Mnichov ve spolupráci s Městskou knihovnou Mnichov, Otevřenou akademií Lidové školy Mnichov (Münchner Volkshochschule) a dalšími partnery připravilo rozsáhlý projekt „Hlasy Romů“, který se bude od 19. 4. do 22. 5. konat na mnoha místech v Mnichově.

V průběhu pěti týdnů se na téměř 30 akcích představí široké spektrum soudobé umělecké tvorby Romů, řada přednášek a diskusí se bude navíc věnovat současné společensko-politické situaci v Evropě.

Ředitelka Českého centra Mnichov Zuzana Jürgens: „Českému centru se povedlo ve spolupráci s řadou partnerů pozvat do Mnichova řadu současných významných romských umělců a vědců z celé Evropy. Zájem veřejnosti i médií o projekt Hlasy Romů ještě před jeho zahájením svědčí o tom, že se nám podařilo najít téma, které je v současnosti víc než relevantní.

Projekt svým názvem odkazuje na slova nositele Nobelovy ceny Güntera Grasse, který před několika lety popsal Romy jako národ bez hlasů v Evropě, která jim upírá společenská práva. Romové jsou se zhruba 12 milióny příslušníků největší evropskou menšinou, nejrůznější romské etnické kmeny žijí ve všech evropských zemích. Řada z nich přitom každodenně zažívá diskriminaci a znevýhodňování. Proti této situaci se však v současné době cílevědomě staví nová generace romských umělců a aktivistů, kteří na ni reagují ve svém díle a zároveň neotřele pracují i s vlastní tradicí. Rodí se zde nové kulturní sebevědomí.

České centrum, které je jedním ze tří hlavních iniciátorů a organizátorů celého projektu, v Mnichově představí výtvarnice Laďu Gažiovou a Tamaru Moyzes, hudební skupinu Le Čhavendar, film Cigán Martina Šulíka a pozve také spisovatelky Irenu Eliášovou a Eriku Olahovou.

Diskuse, která celý projekt otevře, se na pozvání organizátorů zúčastní spisovatel Jovan Nikolić, který žije v Kolíně nad Rýnem, maďarská kurátorka Tímea Junghaus, která v roce 2007 připravila první romský pavilón na bienále v Benátkách, hudebník a skladatel Adrian Gaspar z Vídně a hudebník a spisovatel Alexian Santino z Itálie.

ČESKÁ CENTRA
Česká centra prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli a propagují Českou republiku ve světě. Působí jako síť prostřednictvím 21 Českých center v zahraničí na 3 kontinentech.
Jsou organizací MZV zřízenou pro prezentaci země v zahraničí.
Realizují výstavy, filmové přehlídky, kurzy českého jazyka, literární akce, scénická vystoupení, zahraniční rezidenční stáže a press tripy, street akce, podporují českou účast na mezinárodních festivalech a veletrzích kreativních průmyslů, zprostředkovávají kontakty a organizují další programy na podporu mezinárodní spolupráce, které ročně v celé zahraniční síti čítají přes 3000 akcí a oslovují více jak 1,5 mil návštěvníků ve světě.

Kontakty
ČESKÁ CENTRA – ústředí, Praha
Václavské nám. 49
oddělení komunikace     
Ivana Síglerová, koordinátorka PR
T: +420 234 668 251
GSM: +420 725 890 029
komunikace@czech.cz

České centrum Mnichov
Zuzana Jürgens, ředitelka
IP: +420 234 668 557
jurgens@czech.cz

Více:
www.czechcentres.cz
http://munich.czechcentres.cz/cs/
www.romastimmen.de

 


DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: