Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Nestihli jste přednášku M. Liškové o češtině? Nevadí, pusťte si ji z youtube!

Přednášku Karoška, koronápad, rouškomat aneb Pružná stabilita ve slovní zásobě češtiny můžete zhlédnout ze záznamu na youtube či na webu Českých center.

V současné pandemické situaci je nápadný zejména prudký nárůst tzv. koronaslov, která jsou nezřídka expresivní, vynalézavá, neuzuální, humorná. V ústavní neologické databázi Neomat (neologismy.cz) nebo v otevřeném slovníku Čeština 2.0 (cestina20.cz) jsou jich dokladovány již stovky. Týkají se mj. označení viru a nemoci (koronáč, kovídek), ochranných pomůcek (roušičky, rouškomat), práce a školy z domova (covideokonference, škola v pyžamu) či dětí zplozených/narozených za pandemie (koroňátko, koroniálové). Zásadním předpokladem pro začlenění nově utvořeného slova do lexikonu je přetrvání jevu, který pojmenovává. Naprostá většina aktuálních jazykových novinek tak patrně bude brzy plnit jen funkci kroniky doby.DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: