Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Nestihli jste přednášku o citoslovcích v češtině? Pusťte si ji na youtube!

Nabízíme vám záznam přednášky o češtině Mgr. Barbory Štěpánkové, Ph.D. z Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty UK s názvem Himbajs šůviks! WTF?! aneb citoslovce v češtině.

Přednášku si ze záznamu můžete pustit zde.

Citoslovce jsou slovním druhem, který stojí trochu stranou pozornosti laiků i lingvistů. Jedná se přitom o velmi dynamický slovní druh (přejímání z cizích jazyků, zastarávání, jazyková módnost). Citoslovce jako slova, která zpravidla vyjadřují emoce nebo zachycují zvuky, jsou typická pro mluvený jazyk. V příspěvku se proto zaměříme na vztah mluvného a psaného jazyka i na specifika, jež přináší čeština na internetu. K citoslovcím přistoupíme z pohledu lexikografů, kteří se musejí potýkat se zpracováním slov, jež jsou často variantní (auvajs, auvejs, jauvajs) a jejichž významy jsou někdy těžko popsatelné. Naznačíme i úskalí při překladu z jiných jazyků.


Mgr. Barbora Štěpánková, Ph.D. (*1977) vystudovala český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě UK v Praze. Je vědeckou pracovnicí Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty UK. Věnuje se morfologii a lexikografii se zaměřením na neohebné slovní druhy.

 


DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: