Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Novou ředitelkou Českého centra New York je Barbara Karpetová

České centrum New York vede od 1. listopadu 2014 Barbara Karpetová. Přináší s sebou řadu zkušeností z oblasti veřejné diplomacie. Na ředitelském postu vystřídala Pavlu Niklovou, které v letošním roce vypršelo čtyřleté funkční období.

Barbara Karpetová je kariérní diplomatka s dlouholetou praxí v oblasti veřejné a kulturní diplomacie. Od roku 2008 pracovala jako zástupkyně ředitele Odboru pro kulturní diplomacii na MZV, v letech 20010-2014 byla vedoucí oddělení pro veřejnou diplomacii na Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu, DC.  Její zásluhou a přičiněním se podařilo v roce 2010 odstartovat Festival vzájemných inspirací. V průběhu pěti podzimních sezón stihl přilákat desetitisíce návštěvníků a zaujmout pozornost médií  a partnerů z prestižních amerických institucí včetně Kongresové knihovny, Národní galerie umění ve Washingtonu a Kennedyho centra. „Postupem doby se podařilo festival představit napříč Spojenými státy a třikrát získal podporu Bílého domu v podobě prezidentské zdravice“, sdělila Barbara Karpetová, která tento počin hodnotí jako zásadní pro posilování česko-amerických vazeb. Ostatně, v tomto duchu hodlá rozvinout také programovou koncepci. „Poslání Českého centra NY vidím jako mimořádně důležité pro rozvoj  vztahů. České centrum se stane důležitou uměleckou a akademickou platformou, fórem, které se bude podílet na dialogu o směřování euro-amerického kulturního okruhu.“.  Mezi další témata, která hodlá v průběhu své mise rozvíjet patří exil a emigrace, vycházející z historické zkušenosti zranitelnosti demokracie, přibližování specifik české humanistické tradice a české národní identity. „Tato témata budeme reflektovat prostřednictvím různých uměleckých žánrů, ale také prostřednictvím humoru, což je hudba, které Newyorčané rozumí!“, uzavírá Karpetová.

České centrum New York 

České centrum NY se řadí k historicky nejstarším centrům vzniklým po roce 1989.  Vlastní provoz spouští v roce 1995 na Madison Avenue, odkud se v roce 2008 stěhuje do České národní budovy na Manhattanu. Ve výstavních prostorách se konají výstavy českých umělců, pravidelně se zde pořádají filmové projekce, přednášky, besedy. Ročně se zde uskuteční více než 100 akcí. V budově sídlí spolu s Českým centrem také Generální konzulát České republiky v New Yorku, americká krajanská organizace Bohemian Benevolent &  Literary Association a proslulá česká „Hospoda“.

Kontakt pro novináře:

Česká centra - ústředí  
Petra Jungwirthová

tisková mluvčí Českých center 
M: +420 725 890 030

EM: jungwirthova@czech.cz

 


ĆESKÁ CENTRA 

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci České republiky v zahraničí. Prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli. Síť Českých center působí z 22 zahraničních metropolí 3 kontinentů. Generální ředitelkou Českých center je Vilma Anýžová.


DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI: