Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Ředitelé českých center se sejdou v Praze

Ve dnech 17. – 21. 6. 2019 probíhá v Praze každoroční setkání ředitelů českých center. Manažeři ze čtyřiadvaceti evropských i mimoevropských metropolí, ve kterých mají centra zastoupení, budou v České republice celkem pět dní. 

 „Každoroční porada ředitelů českých center je jedinečnou příležitostí vyhodnotit uplynulý rok v teritoriích, poradit se o prioritách roku následujícího a sdílet zkušenosti.  Naše síť se rozšiřuje (loni o Athény a Jeruzalém, letos o Řím), témat a aktérů našeho institucionálního dialogu přibývá.  Budu naše ředitele téměř výhradně chválit, protože odvedli obrovský kus práce, a to ve všech oblastech naší činnosti zahrnujících výtvarné umění, literaturu, vědu a výzkum, design a módu, divadlo a scénická umění, architekturu, sport, film, vzdělávaní a jazykové kursy. Díky nim se českým centrům daří naplňovat jejich hlavní poslání: posilovat dobré jméno České republiky ve světě,“   uvedl Ondřej Černý, generální ředitel Českých center.

Při této příležitosti vznikl  elektronický bulletin, který přehledně rekapituluje úspěšné projekty a činnost Českých center v zahraničí za uplynulé období. Současně informuje o chystaných projektech pro rok 2019. Zajímá Vás více? Bulletin si můžete otevřít zde:

Tisková zpráva vydaná při příležitosti setkání ředitelů zde


DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARTNEŘI: