Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Ocenění od ředitele Národního divadla

Zástupci Českých center převzali z rukou ředitele Národního divadla pamětní stříbrné medaile za mimořádnou a stálou podporu aktivit Národního divadla v zahraničí.

Ředitel Národního divadla pan Ondřej Černý předal dne 11. června 2012 ocenění generálnímu řediteli Českých center panu Michaelovi Pospíšilovi a řediteli Českého centra - Českého domu Moskva panu Miloši Jarovi.

Poradce ředitele ND pan Tomáš Engel k ocenění uvedl: "Oba vedoucí pracovníky Českých center ředitel ND ocenil za mimořádnou a trvalou podporu při prezentaci výsledků práce uměleckých souborů ND v zahraničí.  Bez této dlouhodobé podpory a pomoci při zprostředkování kontaktů, nebyla by prezentace práce ND v zahraničí dílem vůbec možná, dílem by byla nepoměrně obtížnější, bez pomoci obou pánů. Udělením čestných medailí zakládá ND tradici v oceňování těch, kdo by i v budoucnu přispěli podobným způsobem při prezentaci práce ND ve světě. Jak panu M.W. Pospíšilovi, generálnímu řediteli Českých center, tak panu M. Jarovi, řediteli Českého domu v Moskvě, patří náš velký dík."

Kredit foto: Hana Smejkalová, Národní divadlo 

M. Pospíšil, O. Černý   M. Jaro, O. Černý

přípitek         Medaile

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: