Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Oznámení úmrtí

Česká centra přijala s hlubokou lítostí zprávu o úmrtí svého dlouholetého kolegy Ing. Rudolfa Sedláčka, který do konce ledna 2011 vykonával funkci ředitele Českého centra Kyjev.

Zaměstnanci Českých center by touto cestou chtěli vyjádřit smutek ze ztráty svého kolegy a přítele. Zemřel po těžké nemoci ve věku 57 let.
Poslední rozloučení s Ing. Rudolfem Sedláčkem se koná ve středu 9. února 2011 od 14:40 v Malé obřadní síni krematoria Strašnice.

Vzpomínáme.


DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: