Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Ozvěny Vánoc 2020: zaměstnanci Českých center pomáhají

Leden je sice v plném proudu, téma Vánoce 2020 však stále pomalu doznívá. Důvod je téměř prozaický. Během on-line vánočního setkání se zaměstnanci Českých center rozhodli uspořádat charitativní sbírku, jejíž výtěžek věnují Nadačnímu fondu Mathilda (NF) na výcvik vodicích psů. Pro tyto účely byl navíc otevřen zvláštní účet, na který mohli jednotlivci dále zasílat své příspěvky, a to do 10. 1. 2021. Celkem se vybralo 11 000 Kč.

Nadací, které získávají finanční prostředky pro druhé, je celá řada. Charita není pro Česká centra novinkou, již v minulých letech se naši kolegové zapojili do projektů s cílem pomoci. Namátkou uvádím například kampaň proti genderovému násilí vyhlašovanou každoročně OSN nebo účast v Pražské štafetě pořádané organizací RunCzech, která dlouhodobě spolupracuje s neziskovými organizacemi. Formát zaměstnanecké sbírky za účelem vybrání finančních prostředků pro konkrétně cílenou pomoc se však podařilo uspořádat vůbec poprvé,“ uvedl Ondřej Černý, generální ředitel Českých center, který se do akce také zapojil.

NF se soustřeďuje na podporu těžce zrakově postižených. Cvičí vodicí psy pro nevidomé, učí lidi pracovat s počítači bez pomoci zraku, podporuje mladé zrakově postižené hudebníky, vydává zvukové časopisy a také provozuje digitální knihovnu. Patronkou a zakladatelkou fondu je hraběnka Mathilda Nostitzová. „Struktura našich dárců je velmi široká a zahrnuje všechny skupiny. Podporují nás velké banky, střední firmy i drobní dárci. Pomoci zaměstnanců Českých center si vážíme. Těší mne, že schopnost pomáhat není jen věcí ‚klasických mecenášů‘, ale i lidí, kteří neváhají prokázat solidaritu s těmi, kteří ji skutečně potřebují,“ ohodnotila paní Mathilda.

Zmíněná částka již byla předána formou bankovního převodu na účet nadace. Podle Luboše Krapky, ředitele NF, se výchova a výcvik vodicích psů řadí k nejnákladnějším disciplínám. „Péče o jednoho psa zahrnuje koupi, výcvik, kvalitní krmivo, pravidelné veterinární kontroly a celou řadu dalších aspektů. Poslání fondu by nebylo možné naplňovat bez přátel a podpory našich partnerů. Pozornosti a zájmu ze strany zaměstnanců Českých center si osobně považuji o to více, že přišla zcela spontánně s jasně čitelnou snahou pomoci. Za to jim patří velký dík, “ uzavírá Luboš Krapka.

 

MATHILDA NOSTITZOVÁ (1936) je významnou českou filantropkou. Po návratu do Československa v roce 1990 se stala patronkou zrakově postižených, spolupracuje s Nadačním fondem Mathilda, jemuž propůjčila jméno, podporuje Centrum pro ochranu a restaurování památek. Obdržela mnohá ocenění, například Cenu VIA Bona v roce 2007 a cenu Významná česká žena ve světě 2009.

Nadační fond Mathilda (NF) vznikl v roce 2010 a jeho posláním je podpora osob s těžkým zrakovým postižením. Vyhledává, podporuje a realizuje smysluplné projekty, které těmto lidem usnadňují jejich život. Soustřeďuje se jednak na projekty, jež napomáhají vzdělávání nevidomých a slabozrakých osob a v konečném důsledku výrazně přispívají k jejich integraci včetně pracovního uplatnění. Také se zabýváme výchovou a výcvikem vodicích psů, kteří se pro mnohé z nich stávají nepostradatelnými pomocníky. Vytváří i různé kulturní aktivity umožňující seberealizaci mladých nevidomých umělců.

 

 


DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: