Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Podnikání a právo

České centrum v Nizozemsku ve spolupráci s Unger Hielkema Advocaten, Velvyslanectvím České republiky v Haagu, CzechTrade a CzechTourism pořádá bezplatný právnický workshop pod názvem Podnikání a právo.

Tenot workshop se uskuteční 17. května v Amsterodamu a je určen nejen českým, ale i nizozemským podnikatelům a soukromým osobám, které hledají právní pomoc nebo mají zájem investovat v Nizozemsku.

Tématem workshopu bude nizozemské právo pro podnikatele se zaměřením  na pracovní, obchodní a nájemní právo. Advokáti z kanceláře  Unger Hielkema Advocaten během konání workshopu osvětlí zájemcům požadavky na založení společnosti podle nizozemského práva. Dalším tématem budou pracovněprávní vztahy: pracovní smlouvy, zkušební doba, spory se zaměstnanci, ukončení pracovního poměru, ochrana zaměstnanců či odstupné, nejvhodnější typy pracovních smluv pro různé druhy pracovních vztahů apod. V neposlední řadě se workshop dotkne i otázek nájemního práva.

Zároveň nabízíme od 18. května 2011 do 1. června 2011 bezplatné právnické konzultace.

Více zde


DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: