Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Podpis Deklarace o spolupráci mezi Českými centry a Národním muzeem

Generální ředitel Českých center Ondřej Černý a generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš podepsali v pondělí 13. 5. 2019 v Národním muzeu Deklaraci o spolupráci obou institucí v oblasti podpory kulturních projektů.

Podpisem dokumentu dochází k deklarování podpory a spolupráce ve vybraných oblastech rozvoje kulturních projektů. Hlavním cílem této deklarace je využít stávající potenciál Českých center a Národního muzea k zajištění dlouhodobé spolupráce s efektivním dopadem na propagaci České republiky ve světě. Zástupci obou institucí vyjádřili zájem o vzájemnou podporu účasti na mezinárodních akcích. Spolupráce se týká oblastí spojených s tvorbou a sdílením prezentačních projektů, součinnost při tvorbě koncepcí vybraných výstav směřujících do zahraničí, vyšší informační provázanost a možnost spolupráce s odborníky a specialisty obou institucí.

Zástupci obou institucí vyjádřili svým podpisem zmíněné deklarace souhlas se spoluprací, která se bude odvíjet zejména v oblasti výstavních projektů a společenských akcí do prosince roku 2020.

 


 

Kontakt pro novináře:

Petra Jungwirthová, tisková mluvčí Českých center: M: 725 890 030, E: jungwirthova@czech.cz;
komunikace@czech.cz; T: 234 668 237, 234 668 241, 234 668 251.

Kristina Kvapilová, vedoucí odd.vnějších vztahů, NÁRODNÍ MUZEUM,
M: +420 731 514 077, E: kristina_kvapilova@nm.cz; T: +420 224 497 250

 

 


DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: