Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Spolu proti sobě? Rok 1968 v ČSSR a PLR – putovní výstava v Českém centru Varšava

České centum Varšava spoluorganizuje putovní výstavu českých historiků a středoškolských učitelů „Spolu / proti sobě? Rok 1968 v Československu a Polsku“, která je určena jak žákům a studentům základních i středních škol, tak i široké veřejnosti. Má za cíl na prostoru významného - nikoliv však dávného momentu - v našich dějinách poskytnout mladé generaci možnost naučit se nahlížet na dějiny prostřednictvím historických zdrojů, a tím bojovat proti zavádějícím stereotypům.

Putovní výstavu vytvořilo Občanské sdružení PANT z České republiky ve spolupráci s varšavským Instytutem Pamięci Narodowej a Českým centrem ve Varšavě. Obsahuje 10 panelů k událostem dramatického roku 1968 v ČSSR a PLR. Je vytvořena ve dvou jazykových mutacích a k oběma jsou připraveny pro žáky a studenty pracovní listy s otázkami a úkoly k textům, fotografiím, anekdotám a dalším pramenům, které budou na jednotlivých panelech publikovány.

Zájem o zapůjčení expozice je velký a v harmonogramu na tento kalendářní rok zůstává v těchto dnech volných už jen několik posledních termínů. „Velmi nás těší obrovský zájem kolegů učitelů z ostatních škol, kteří si výstavu objednávají. Zkušenosti s prvními instalacemi na gymnáziích v Ostravě nás vedouk závěru, že náš záměr přiblížit žákům dějiny sousedů byl naplněn,“ říká jeden z autorů výstavy Petr Šimíček. „Studenti vyplňují pracovní listy, interpretují prameny, čtou texty, ptají se, diskutují mezi sebou i s vyučujícím. Dozvědí se tak moderní a přitažlivou formou mnohé zásadní a přitom do té doby netušené skutečnosti z dějin nejen národních, ale také z historie svých blízkých sousedů.“ Polská verze bude mít ve Varšavě premiéru.

„Jsme nesmírně rádi, že spolupracujeme s historiky z PANTu - osobně si velice vážím jejich úžasného nasazení, s jakýmse snaží i prostřednictvím této výstavy motivovat mladé lidi k poznávání historie prostoru, ve kterém žijí,“ uvedla Pavla Foglová, ředitelka Českého centra Varšava. „Tím myslím nejen vlastní země, ale kontextuálně i zemí sousedů, Evropy a konečně světa. Je třeba říci, že i díky těmto aktivitám jsou česko-polské vztahy za poslední dekádu tak dobré. Vzájemné poznávání, boření stereotypů, prezentování toho nejlepšího ze všech oblastí, co můžeme sousedům a světu nabídnout, to je koneckonců hlavním úkolem Českých center. Mladí lidé v současném Polsku se o historii zajímají - důkazem je také veliký zájem o tuto výstavu a o ukázkové hodiny výuky historie podle nových metodických postupů, které zavádějí středoškolští učitelé sdružení v PANTu. České centrum Varšava v první polovině letošního roku bude organizovat instalaci výstavy na šesti místech (nejen ve školách, ale i v knihovnách a dalších institucích) po celém Polsku."

Občanské sdružení PANT je vzdělávací institucí akreditovanou MŠMT ČR. Zaměřuje se na novodobé dějiny a na společné historické okamžiky zemí visegrádské skupiny, realizuje projekty mapující historii a kulturní dědictví v českém, středoevropském i celoevropském regionu. Vlajkovou lodí sdružení je vzdělávací portál Moderní dějiny.cz.


DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI: