Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Ředitelé zahraničních českých center přijíždějí do Prahy

Ve dnech 24. 8. – 28. 8. 2015 probíhá v České republice setkání ředitelů českých center. Manažeři z dvaadvadvaceti evropských i mimoevropských metropolí, ve kterých mají centra zastoupení, stráví v České republice pět dní. Vedle prohlubování kontaktů je hlavním cílem vzájemná výměna zkušeností a navazování konkrétní spolupráce při výstavních a jiných projektech.

TÝDENNÍ ZASEDÁNÍ ZAČÍNÁ V PRAZE
Díky každoročnímu setkání ředitelů center, konaném v České republice, se v průběhu let podařilo vytvořit síť kontaktů na úrovni nejvyššího managementu pražských i mimopražských  galerií, společností, firem. To se promítá intenzivnější prezentací České republiky v zahraničí. Letošní porada ředitelů bude zahájena 24. 8. 2014 v Českém centru Praha. Na programu budou témata týkající se koncepčních záležitostí instituce. Bude se hovořit o programové nabídce pro nadcházející rok, připraveno je setkání se s partnerskými institucemi

 

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POČINY ROKU
K událostem, které v uplynulém období nejvíce oslovily zahraniční veřejnost patří již tradičně účast českých umělců na největší přehlídce divadelního a scénického umění Fringe 2015 ve Velké Británii, rozsáhlá přehlídka české filmové Czech that Film řazené k nejvýraznějším přehlídkám české filmové tvorby  na území Spojených států amerických nebo APAP, na kterém se díky činnosti Českých center a Českého centra New York mohou prezentovat české divadelní a taneční soubory.

Nemalou pozornost budila exkluzivní prezentace českého designu Brilliant by Design v Budapešti, Stockolmu a řadě dalších metropolí.

Nizozemští i němečtí návštěvníci již tradičně oceňují českou architekturu, v Kyjevě je na prvním místě česká literatura, britské publikum se živě zajímá o český design, módu, ale také o scénická umění. O České republice se zásluhou center hovořilo také v Bratislavě, Düsseldorfu, Mnichově, Moskvě, New Yorku, Sofii, Soulu, Stockholmu, Tel Avivu, Tokiu, Varšavě i ve Vídni.

 

ČESKÁ CENTRA
Agentura Ministerstva zahraničních věcí se specializuje na  celkovou propagaci České republiky v zahraničí. Síť zahraničních zastoupení Českých center je aktivním nástrojem zahraniční politiky České republiky v oblasti veřejné diplomacie. Česká centra propojují prezentaci v oblasti kultury, podpory vnějších ekonomických vztahů a cestovního ruchu. Zajišťují informační servis o ČR. Síť Českých center je tvořena dvaadvaceti zahraničními pobočkami. Funkci generálního t ředitele vykonává od 17. 8. 2015 Zdeněk Lyčka, který je pověřený řízením center. Jednotliví ředitelé působí v následujících metropolích: Monika Štěpánová (Berlín, Düsseldorf),  Vilma Anýžová (Bratislava), Kristina Prunerová (Brusel), Lucie Málková (Budapešť), František Zachoval (Bukurešť), Ondřej Černý (Mnichov), Hana Schenková (Haag), Lucie Řehoříková (Kyjev),  Tereza Porybná (Londýn), Stanislav Škoda (Madrid),  Radka Neumannová (Milán), Marek Havlíček (České centrum Moskva), Jiří Podhola (Český dům Moskva), Barbora Karpetová (New  York), Michael W. Pospíšil (Paříž), Kateřina Churtajeva (Sofie), Michaela Lee (Soul), Alena Schagen (Stockholm), Lukáš Přibyl (Tel Aviv), Eva Takamine (Tokio), Petr Janyška (Varšava), Martin Krafl (Vídeň).

 

 

Kontakt pro novináře:

Česká centra
Petra Jungwirthová

tisková mluvčí Českých center
M: 725 890 030
EM: jungwirthova@czech.cz
DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: