Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Výstava Brilliant By Design mapuje kontext českého designu skla a porcelánu

7.10.2015: Umění českých sklářů nemá ve světě obdoby. Výstavou Brilliant By Design se Česká centra rozhodla připomenout tradici a poukázat na nové trendy v „křehkém“ oboru. Oslovila Petra Nového, z Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Výsledek na sebe nenechal dlouho čekat. Ojedinělá výstava projela Evropou a nyní se po dvou letech vrací do Prahy. Českým návštěvníkům se tak nabízí mimořádná šance zhlédnout originální designové kousky předních českých designérů. Kde? Přímo v centru metropole. Výstava Brilliant By Design začíná 7. 10. 2015 a potrvá do 31. 10. 2015.

KONEČNĚ DO PRAHY!

Exkluzivní výstava vybraných exponátů nejlepších českých designerů se do Prahy vrací z Národního muzea v Litvě. Cesta „domů“ nebyla krátká. Začala v roce 2012 na mezinárodním veletrhu Ambiente ve Frankfurtu nad Mohanem. Následovaly další prestižní přehlídky: Bratislava Design Week, Budapešť Design Week, Stroganova akademie v Moskvě, Stockholm Design Week, Museum designu v Gentu, Galerie Galeteca v Bukurešti, Bienále skla v Sofii.

 

TŘPYT V EXPOZICÍCH

Projekt Brilliant By Design se začal připravovat v průběhu roku 2013, kdy se české užitkové a dekorativní sklo a porcelán pomalu zotavovalo po světové krizi, která vrcholila v letech 2009–2010. Některé firmy zanikly, jiné změnily majitele, dnes však opět české sklo a porcelán patří mezi ve světě žádané komodity. „Zvýšil se zájem českých firem interně zaměstnávat designéry, přičemž dříve takové firmy preferovaly zejména externí jednorázovou spolupráci, vznikla nová studia a značky. Běžná je dnes i (zejména ve skle) spolupráce s hvězdami světového designu. To souvisí také s tím, že Česká republika v rámci Evropy stala oázou výroby ručního skla, která nenabízí jen staletou tradici, ale pestré portfolio sklářských technik a výtečné řemeslníky“, uvedl kurátor Petr Nový.   

Výstavě se v průběhu svého putování podařilo oslovit zahraniční designéry, kteří začnou v budoucnu spolupracovat s českými firmami. V Sofii došlo k navázání spolupráce s Národní galerií a dál prezentovat tentokrát české ateliérové sklo.

 

O ČEM?

Koncepce výstavy vychází ze zdůraznění kvalit a rozmanitosti práce českých designérů. Přehlídka ukotvuje moderní designérská díla do kontextu jejich historických předchůdců a poukazuje tak na rozličné aspekty vývoje české tradice výroby skla a porcelánu. Odborníci se shodují v názoru na její jedinečnost. Význam spatřují především v hodnotě příkladů úspěšných, nadčasových vzorů, sahajících do staleté historie, demonstrující kontinuitu sklářských výrobních postupů v Čechách.

 

FENOMÉN „SKLO“

Ambicí projektu je prezentovat zahraniční veřejnosti designové sklo a porcelán vyráběné současnými českými výrobci. Na příkladech úspěšných, nadčasových vzorů využívaných od konce 19. století, demonstroval kontinuitu sklářské výroby u nás. Historické artefakty jsou zobrazeny na fotografiích; návštěvníci tak získali možnost prohlédnout si každý ze současných exponátů zasazený do kontextu vývoje tohoto odvětví v Čechách, včetně výrobně technologických postupů.

„Naše výstava prezentuje český design skla a porcelánu v jeho artové i průmyslové podobě. Ukazuje, že tyto obory mají v České republice nejen respektovanou staletou historii, ale i pestrou a životaschopnou současnost. Ostatně i proto jsme v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou připravili Mezinárodní trienále skla a bižuterie JABLONEC 2014, kde se podařilo představit jeho aktuální podobu ve srovnání se světovou konkurencí, za níž to české rozhodně nezaostává“, upřesňuje Petr Nový, hlavní kurátor Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. 

Podle kurátora má projekt kromě estetizující a edukační role ještě jeden další význam a to prezentaci českého sklářského školství, které je u nás na vysoké úrovni. „Sklo a porcelán jsou ozdobou soutěží určených pro studenty středních a vysokých škol, z nichž některé pořádají přímo výrobní firmy. Řada oceněných studentských návrhů se dostala až do výroby. A mohou být i komerčně úspěšné, jak dokazuje soubor SPHERE, jež pro německou značku Nachtmann navrhl student UMPRUM Roman Kvita (Bavorská státní cena, 2014)“. 

Výstava po derniéře v Českém centru Praha v rámci DESIGNBLOKu 2015 skončí svoji pouť ve sbírkách Muzea skla a Bižuterie v Jablonci nad Nisou, kde rozšíří sbírky současného českého skla.

Architektem výstay je známé studio Olgoj Chorchoj a grafický vizuál připravilo studio Marvil. Exponáty jsou díly Františka Víznera, Jiřího Pelcla, studia Olgoj Chorchoj, Martina Žampacha, Matěje Chabery, Vandy Mocové, Martina Faita, Reného Roubíčka, Arika Levyho, Ronyho Plesla, Zdenka Lhotského, Jiřího Laštovičky, Viktora Chalepy a Daniela Piršče.

OHROŽENÉ KOMODITY

Prezentace českého designu ve světě patří k programovým prioritám Českých center.  Výstava Brilliant By Design nevznikla náhodně. Její organizátor, Česká centra, se cíleně zasazují o prezentace tohoto vzácného „rodinného stříbra“ České republiky.  Vedle „briliantu“
se každoročně konají prestižní přehlídky v zahraničí, na nichž má Česká republika své nezastupitelné místo. Namátkou uveďme alespoň veletrh  Ambiente ve Frankfurtu nad Mohanem, mezinárodní přehlídku šperků Schmuck v Mnichově nebo Salon de Mobile v Miláně.

INFORMACE O VÝSTAVĚ 

Místo konání: České centrum Praha, Rytířská 31, 110 00 Praha 1

Kurátor Výstavy: Petr Nový, Muzeum skla a Bižuterie v Jablonci nad Nisou

Organizátor výstavy: Česká centra

Hlavní partner výstavy: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Partneři: Messe Frankfurt, Happy Materials DuPont, Bomma, Crystalex, Crystalite, Verreum, Lhotský, Ajetoglass, Museum  Kavalierglass, Moser, Thun, Český porcelain Dubí, Studio Piršč

 Architekt výstavy: Studio Olgoj Chorchoj

Grafický design: Studio Marvil

Slavnostní zahájení proběhne 7. 10. 2015 v 19 hodin.
Vstup volný.

Otevírací doba Českého centra Praha:
PO – PÁ         11–18
SO                   11
– 17

Adresa:

České centrum Praha, Rytířská 31, Praha 1

www.czechcentres.cz/prague


Další informace o projektu k dispozici zde.
 

 

Kontakt pro novináře:
Česká centra
Petra Jungwirthová, tisková mluvčí Českých center
M: 725 890 030         
E: jungwirthova@czech.cz   
                                       

 Úvodní foto: Kristina Hrabětová


ČESKÁ CENTRA
Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména českou kulturní scénu. Síť českých center působí ve 22 metropolích a velkých městech na třech kontinentech.

 

Česká centra pro český design ve světě

  • podporují účast českého zastoupení  na významných přehlídkách a  veletrzích v zahraničí;
  • realizují doprovodné programy s designéry;
  • jsou partnery řady významných českých designových soutěží, např. Nový (Z)boží, CzechGrand Design, Bienále Brno;
  • vítězům cen zajištují zahraniční rezidenční stáže;
  • organizují výstavy, press-tripy pro novináře, kurátorské cesty, módní přehlídky, workshopy a další akce pro prezentaci českého designu ve světě.

 


DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI: