Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Centimetr za den v Českém centru Praha

České centrum Praha zve na zahájení společné výstavy autorek Leny Knilli a Jany Kasalové, která vznikla ve spolupráci s Českým centrem Vídeň, Rakouským kulturním fórem a Velvyslanectvím Rakouska v ČR. Zahájení proběhne 5. ledna v 18:00 hodin. Výstava bude pro veřejnost otevřena od 6. do 28. ledna 2012. Kurátorkou výstavy je Camille Hunt.

Tématem společné výstavy autorek Leny Knilli a Jany Kasalové je stopa v mapě života, orientace v něm, záznam lidského a zvířecího putování světem a časem. Praha je jejich komunikační prostor. Každá z nich artikuluje otázky a odpovědi, které vyplývají z těchto témat jiným způsobem. Někdy zcela odlišně, jindy tak, že se mohou v něčem setkat nebo dokonce střetnout. Mapy zaznamenávají určitou výseč času, okamžitou situaci, jsou záznamem děje uloženého v krajině. A právě uchopení času v různých podobách je pro obě umělkyně příznačné.

Praha je pro Lenu Knilli a Janu Kasalovou komunikační prostor, a to i přestože každá z autorek pochází z jiného prostředí. Lena Knilli se narodila v Grazu, vyrostla v západním Berlíně a následně žila a tvořila v Praze. Jana Kasalová se narodila v Turnově, studovala a žila v Brně a v několika zahraničních metropolích. Po návratu z ciziny žije a pracuje v Praze.

Ředitelka Českého centra Praha Jolana Součková k výstavě uvedla: „Obě umělkyně měly díky Českému centru ve Vídni svoje samostatné výstavy a jsme rádi, že můžeme jejich díla konfrontovat v rámci spolupráce s našimi kolegy v zahraničí také v Praze. Výstavu podpořilo i Rakouské kulturní fórum a Velvyslanectví Rakouska v ČR.

Lena Knilli se narodila v Grazu, vyrostla v západním Berlíně, studovala v Berlíně a ve Vídni. Od roku 1992 do roku 2001 žila, tvořila a několikrát vystavovala v Praze. V Čechách pravidelně vystavuje dodnes. Výchozím bodem je pro ni člověk a jeho vývoj v čase a prostoru. Člověk a všechny aspekty, které ho ovlivňují a formují. Zrození jako počátek, dětství jako nejprůzračnější část života, stáří jako radost z prožitého a radost z nastupujícího, konec jako nezbytnost, ale zároveň konec jako možná naděje. Knilli ve svém díle zpracovává téma orientace v kontextu osobního vývoje, vztahuje ho ke člověku, k lidské postavě. Zajímají ji orientační body jeho životní etapy, vlivy místa, osob a času na nás. Rozměr času je základní parametr. Čas je pro ni součást orientace. Systém, symbol ciferníku ji zajímá, protože naznačuje jev v prostoru (chod slunce) na ploše.

Jana Kasalová se narodila v Turnově a vyrostla v Železném Brodě, studovala a žila v Brně, Londýně, Paříži, Cuence a Madridu. Po návratu z ciziny v roce 2005 žije a pracuje v Praze. Její vlastní vztah k místu a přemísťování se odráží v zájmu o mapy. V některých kresbách zasahuje přímo do tištěných map, v jiných zaznamenává nečekané informace spojené s konkrétními místy, přemísťuje nebo odstraňuje existující označení nebo také kresebně zpracovává přenosem výseče reálných nebo zaniklých lidských sídel (Sudety). Vznikají citlivé od zbytečností oproštěné osobní záznamy kreslených cest, vrstevnice pokryté stopami lidí a zvířat připomínající pravěké jeskynní kresby, siločáry lidského snažení často zaznamenané na obou stranách průsvitných japonských nebo technických papírů.  V jiné neméně důležité části svého díla se Jana Kasalová zabývá hledáním hranice mezi člověkem a zvířetem, hranice mezi stopou člověka a stopou zvířete v prostoru světa obývaném oběma druhy. I přesto, že se v tomto případě vyjadřuje fotografií a videem, je patrné, jak se obě polohy vzájemně doplňují a prolínají, jak jejich rukopis pochází ze stejných východisek tvorby, ze stejného myšlenkového základu…


DOPROVODNÝ PROGRAM:
19. 1. 2012, 10:00 – 17:00 / KREATIVNÍ HRY S UMĚNÍM / Výtvarná dílna pro všechny věkové kategorie. Připraveno Lucií Haškovcovou z Galerie hlavního města Prahy.

České centrum Praha zve na druhý večer z nového hudebního cyklu JUNIOR BRASS, který je připravený ve spolupráci s Asociací trumpetistů České republiky. V úterý 17. ledna v galerii Českého centra Praha vystoupí žáci ZUŠ Adolfa Voborského pod vedením pedagogů Marka Hubera, Lubomíra Jurníčka, Terezy Radové a Josefa Ježe. Pořad uvádí Marek Huber.

MÍSTO KONÁNÍ: České centrum Praha, Rytířská 31, Praha 1

Ochutnávka z nabídky programu Českého centra Praha na rok 2012

únor
Yan Zelenka / Nebe, peklo, hrách
Výstava, která vzniká ve spolupráci s Českým centrem v Paříži, reflektuje tvorbu Francouze a českého rodáka Yana Zelenky, který si vydobyl svoje místo ve světě francouzského vizuálního umění. Svoji tvorbu představí v Praze poprvé a zaměří ji zejména na svá poslední díla. Podtitul výstavy Vegetální imaginace skýtá návštěvníkům mnoho prostoru pro vlastní fantazii.

březen
Ukraine Now! 
Výstava, která se koná ve spolupráci s Českým centrem Kyjev, nabídne díla současných ukrajinských výtvarníků.  

 

ČESKÁ CENTRA

Posláním Českých center je posilovat dobré jméno České republiky ve světě a prosazovat českou kulturní scénu na mezinárodním poli ve všech odvětvích - výtvarné umění, architektura, design, móda, scénická umění, film, hudba, literatura.  Jejich síť představuje 21 Českých center v zahraničí na 3 kontinentech. Jsou příspěvkovou organizací MZV ČR.

České centrum Praha, součást sítě Českých center, působí v prostorách budovy MZV v Rytířské ulici od roku 2006.   Představuje veřejnosti zejména projekty, které putují po Českých centrech ve světě  a spoluorganizuje mezinárodní výstavy za reciproční možnost vystavování českých umělců v galeriích světových metropolí. Spolupracuje se zahraničními kulturními instituty a zastupitelskými úřady působícími v ČR. Pořádá výstavy, odborné diskuse a další akce, které v loňském roce vidělo tisíce návštěvníků.

Podpora českého výtvarného umění v zahraničí patří mezi stěžejní aktivity Českých center.  
Vedle tradičních a již známých jmen se stále více zaměřují na prezentaci mladé umělecké scény, která získala prestižní česká ocenění a má velkou šanci zaujmout v prestižních zahraničních galeriích.
Českou účast na mezinárodních veletrzích výtvarného umění v zahraničí doplňují doprovodnými programy.

 

ČESKÁ CENTRA – ústředí, oddělení komunikacekomunikace@czech.cz    


DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: