Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

České centrum Praha představuje dvě nové výstavy přibližující fenomén „Evropa“

„Evropa“ je tématem, které průběžně přitahuje pozornost umělců i badatelů. České centrum Praha nyní nově přichází se dvěma zajímavými výstavami.

První z nich, s názvem EUROPA, koncipovaná  pro výstavní prostor galerie Českého centra v Rytířské ulici, přiblíží současné kyperské umění očima čtveřice mladých kyperských umělců Raissy Angeli, Andrease Luciadese, Ioanny a Simone Philippou. Výstava se koná v rámci zakončení předsednictví Kypru v Radě Evropské unie.

V unikátních, veřejnosti nedávno zpřístupněných, sklepních prostorách se pak ve stejný den otevírá další pozoruhodný projekt ČESKÉ STOPY V BOSNĚ A HERCEGOVINĚ: ARCHITEKT KAREL PAŘÍK. Příběh jediného lidského osudu naznačí vliv Čechů na vývoj situace v Bosně a Hercegovině na počátku 20. století.

 „Slovo Evropa pochází z řeckých pojmů „eurus“ – široký a „ops“ – oči, tvář. V doslovném překladu znamená  Evropa široce rozevřené oči, všezahrnující pohled,“ říká Raissa Angeli, absolventka pražské AVU a  kurátorka výstavy EUROPA. „Možná je něco takového i základním evropským principem – Evropa dovoluje svým občanům otevřenost. Ale tato definice již určuje náš postoj ke všemu a vlastně omezuje naši svobodu nazírání. “

Raissa  uchopila téma skrze instalaci. Ostatní umělci však volí různé formy vyjádření: Andrease Luciades fotografii, sestry Ioanna
a Simone Philippou grafiku a kresbu. Vzhledem k širokým mezinárodním zkušenostem všech umělců a pestrosti jejich vyjádření slibuje výstava originální a mnohotvárné uchopení tématu.
Projekt se koná pod záštitou J. E. Phaedon Anastasiou, velvyslance Kyperské republiky. Partnerem výstavy je Ministerstvo zahraničních věcí ČR. 

Panelová výstava ČESKÉ STOPY V BOSNĚ A HERCEGOVINĚ: ARCHITEKT KAREL PAŘÍK dokumentuje vliv Čechů na modernizaci a europeizaci Sarajeva. Karel Pařík patří k osobnostem, které se počátkem 20. století významně zapsaly do vývoje současné tváře města. Pařík projektoval nejméně 110 realizovaných staveb na celém území Bosny a Hercegoviny. Je autorem většiny městotvorných staveb v Sarajevu a řady dominant, které i dnes neodmyslitelně dotváří současnou podobu metropole.
„Bosňané si je připomínají právě letos, protože uplynulo 120 let od migrace Čechů do Bosny a Hercegoviny v rámci Rakouska-Uherska a 20 let od počátku stěhování Bosňanů do Prahy,“ říká Zvezdana Marković, iniciátorka výstavy. „Oba národy jsou propojené více, než si myslíme.“
Výstavě udělil záštitu J.E. Nediljko Bilić, velvyslanec Bosny a Hercegoviny. Místo konání: České centrum Praha, Rytířská 31, Praha 1. Slavnostní zahájení výstav se koná 6. 12. 2012 v 18 hodin.


Více informací:
www.czechcentres.cz/prague; www.komiksfest.cz

Tisková zpráva ke stažení zde.

 

ČESKÁ CENTRA
Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci ČR v zahraničí. Prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli. Síť Českých center působí z 21 zahraničních metropolí 3 kontinentů.


Česká centra pro oblast výtvarného umění:
- Iniciujeme a podporujeme projekty českých umělců v zahraničních galeriích.
- Ve vlastních výstavních prostorách prioritně představujeme současnou výtvarnou scénu s propojením na místní umělce  a instituce. 
Realizujeme kurátorské cesty a cesty novinářů ze zahraničí do ČR
Podporujeme rezidenční pobyty českých umělců do zahraničí
Jsme partnery Ceny Jindřicha Chalupeckého a řady dalších prestižních ocenění
- Podporujeme českou účast na mezinárodních veletrzích výtvarného umění a realizujeme doprovodné programy (diskuse, workshopy…)

 

 

Kontakty:
ČESKÁ CENTRA – ústředí, Praha
Václavské nám. 49
oddělení komunikace
komunikace@czech.cz

Petra Jungwirthová – koordinátorka PR
T: +420 234 668 237
M:+420 725 890  030

Ivana Síglerová  – koordinátorka PR
T: +420 234 668 251
GSM: +420 725 890 029


ČESKÉ CENTRUM PRAHA
Jitka Jurková - Zástupkyně ředitelky
T: +420 234 668 507
M: +420 728 586 854
E: jurkova@czech.cz

 


DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: