Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Filipíny - tři české knihy vyjdou ve filipínštině

03.09.2015: Tři knihy českých autorů vyjdou v průběhu dvou let v překladech do filipínského „národního jazyka“ péčí Komise na podporu filipínštiny při Úřadu prezidenta. Recipročně naopak v češtině budou prezentovány tři tituly filipínských autorů. Memorandum o porozumění o spolupráci v literární oblasti podepsali velvyslanec ČR na Filipínách a předseda Komise na podporu filipínštiny.

Dne 23. července 2015 podepsal velvyslanec ČR na Filipínách Jaroslav Olša, jr. a předseda Komise na podporu filipínštiny (Komisyon sa Wikang Filipino) Virgiliem S. Almariem memorandum o spolupráci o recipročním vydání tří českých knih v překladu do národního jazyka, tzv. filipínštiny (Filipino)  a tří titulů filipínských autorů v češtině v letech 2015-17. Slavnostní akt a následná tisková konference se konaly za přítomnosti předsedy Národní rady pro kulturu a umění (instituce plnící de iure roli ministerstva kultury) Felipe de Leona a výkonné ředitelky Rady Adeliny Suemithové. Po podpisu smlouvy následovala tisková konference, na které byly prezentovány hlavní body dohody a V.S. Almario specificky zdůraznil, že české velvyslanectví je prvním zastupitelským úřadem, který s Komisí na podporu filipínštiny podepsal takto širokou dohodu o spolupráci, byť jednotlivé projekty s dalšími zeměmi probíhají.

Na základě podepsaného memoranda se předpokládá vydání tří českých děl ve filipínštině:
-    výbor z poezie Jaroslava Seiferta (vyjde u příležitosti Manilského mezinárodního knižního veletrhu v září t.r.),
-    antologie klasické a soudobé české prózy (od Nerudy po Urbana…), plán 2016,
-    o třetím titulu se zatím jedná.

Podpisem memoranda se uzavřelo několikaměsíční jednání zahájené z iniciativy Zastupitelského úřadu Manila, kterým se podaří vstoupit do sféry filipínské kultury, ve které se Česko až na jedinou výjimku  zatím neprezentovalo. A byť je filipínská literatura v Česku relativně známější,  drtivá většina přeložených děl je přesto z pera autorů narozených už před 2. světovou válkou, takže i v případě prezentace moderní tvorby se bude jednat o výrazné obohacení české knižní kultury.


 Jaroslav Olša, jr


INFORMACE O AKCI:
31. 8. 2015, 18. 00 hodin.
České centrum Praha, Rytířská 31, Praha 1

 

Informace pro média ze dne 31. 8. 2015

Kontakt pro novináře: Petra Jungwirthová, tisková mluvčí Českých center, M: 725 890 030
EM: jungwirthova@czech.cz


ČESKÁ CENTRA
Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména českou kulturní scénu. Síť Českých center působí ve 22 metropolích a velkých městech na třech kontinentech.  Od 17. 8. 2015 je řízením Českých center pověřený Zdeněk Lyčka.


[1] filipínština je de iure uměle vytvořený jazyk založený na tagalštině (tagalog), jehož „existence“ je dána filipínskou ústavou, de facto se však jedná o tagalštinu (Tagalog), hlavní filipínský původní jazyk, v němž vychází většina děl vydávaných v „původních“ jazycích Filipín. Rozdíly mezi oběma jazyky jsou natolik malé, že většina domácích čtenářů mezi nimi nevidí rozdíl

[1] jediným knižním titulem českého autora komerčně vydaným na Filipínách je překlad divadelní hry Václava Havla Vyrozumění, který pod názvem Ang Memorandum vyšel u příležitosti jejího nastudování v Cultural Center of the Philippines v roce 1990

[1] v češtině vyšly dva romány (v 80. letech The Pretenders /Zajatec bludného kruhu/ nestora filipínské literatury F. Sionila Jose a recentně asijskou Man Booker Prize oceněná próza Ilustrado od mladého Miguela Syjuca), jedna antologie (Prodaná žena, 200%) a cca desítka krátkých povídek v časopisech


DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI: