Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Japonský design v Praze!

České centrum Praha připravilo pro přehlídku Designblok výstavu THINGS WILL NEVER BE THE SAME, prostřednictvím níž představí česko - japonský design, malbu a komiks umělců Yusuke Nakamury, Ayako Takagi a Jiřího Votruby.

Kurátorem výstavy je Martin Dostál. K vidění od 4. do 20. 10. 2011. Slavnostní zahájení výstavy za přítomnosti Yusuke Nakamury, Jiřího Votruby a Martina Dostála proběhne ve středu 5. října od 18:00. VSTUP ZDARMA.

Kurátor výstavy Martin Dostál k výstavě říká: „Název výstavy THINGS WILL NEVER BE THE SAME s podtitulem Back and Around, odkazuje ke skutečnosti, kdy umělci pracují s různými historicky i geograficky zakotvenými vizuálními prostředky, mixují je a vytvářejí nová vrstevnatá díla, která odpovídají naší globalizované zkušenosti. Umění ostatně nikdy nebylo zcela uzavřenou entitou, podíváme-li se třeba na vzájemné ovlivňování asijských a evropských kultur v minulých staletích. Dalším zajímavým faktorem je prolínání a mixování vizuálních prostředků vysokého umění, spotřebního designu a architektury. Výstava tedy chce na příkladu tří umělců ukázat tyto tendence a demonstrovat tak jistou jednotnost současné vizuální kultury, přitom ovšem respektuje specifika, která vycházejí z daného prostředí.“

Výstava pracuje s různými vizuálními prostředky, od klasické formy obrazu v západním i východním chápání, přes prostorové objekty až po prostředky designu a architektury. Smyslem je zaujmout dnešního evropského i japonského diváka. Za českou stranu se zúčastní výstavy Jiří Votruba se sérií portrétů z cyklu Globální portrét (Global Portrait), pro výstavu vytvořil i díla s prvky designu a architektury.  Za japonskou stranu byli vybráni umělci Ayako Takagi a Yusuke Nakamura. Yusuke Nakamura pracuje ve svých věcech s poetikou tradičního japonského dřevořezu a východoasijského malířství, které posouvá do soudobé roviny jednak náměty a jednak pop-artovým přístupem. Ayako Takagi vytváří díla, která vycházejí z komiksu, a kombinuje je s figurami, animací a graffity. Ráda pracuje s prostorovými objekty.

Výstava má jedinečnou možnost přinést ve vzájemném trialogu špičkové současné japonské a české umění, ukázat prolínání geograficky vzdálených kultur a být atraktivním příspěvkem v tradičně vynikajících česko-japonských vztazích. To potvrzuje i Jiří Votruba: „Když za mnou přišel Martin Dostál s myšlenkou uspořádat výstavu THINGS WILL NEVER BE THE SAME, byl jsem nadšen. Střet staré kultury a hodnot s globálním konzumním světem je moje téma už několik let… A kde jinde je tento jev tak vizuálně zajímavý jako v Japonsku? Doufám, že taková bude i tato výstava. Zase jednou inspirativní Japonsko!“

DOPROVODNÝ PROGRAM:

4. 10. – 20. 10. 2011 / TRVÁNÍ VÝSTAVY THINGS WILL NEVER BE THE SAME
5. 10. 2011, 18:00 / SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÝSTAVY
6. 10. 2011, 10:00 – 17:00 / VÝTVARNÁ DÍLNA KREATIVNÍ HRY S UMĚNÍM 6. 10. 2011, 18:00 / SETKÁNÍ S Y. NAKAMUROU, J. VOTRUBOU A M. DOSTÁLEM

 

Výstava vznikla za podpory Českého centra Tokio, kde bude začátkem příštího roku uvedena.

 

 


 


DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: