Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

KAFKA & SCHULZ / MISTŘI POHRANIČÍ

České centrum Praha zve na výstavu věnovanou dvěma významným postavám literatury 20. století – Franzi Kafkovi a polskému spisovateli a výtvarníkovi Bruno Schulzovi. K vidění od 11. 7. do 22. 8. 2012.

Dva velikány evropského modernismu spojuje nejen židovský původ, ale také multikulturní prostředí, v němž žili a tvořili. Výstava představí jejich dílo v překvapivých paralelách, přiblíží především v Česku méně známou tvorbu polského autora: originální literární texty a kresby, ale také filmy nebo fotografie inspirované jeho uměním a životem.

Franz Kafka i Bruno Schulz pocházeli ze židovských rodin a žili v prostředí, v němž se setkávají, střetávají a pronikají odlišné kultury: u prvního to byla německo-česko-židovská Praha sklonku habsburského impéria, u druhého svět předválečné polsko-židovsko-ukrajinské Haliče. Tyto mnohotvaré, zaniklé světy se odrážejí i ve snové obraznosti jejich díla.

Výstavní projekt vznikl ve Stockholmu, kde se na loňské úspěšné výstavě podílelo místní Židovské muzeum, České centrum Stockholm a Polský institut ve Stockholmu. Nyní se v pozměněné verzi představí v Praze, díky spolupráci Českého centra a Polského institutu. Během července a srpna bude výstava k vidění v galerii Českého centra Praha, v září pak v galerii Polského institutu.

Součást výstavy tvoří archivní fotografické materiály dokumentující život Franze Kafky a Bruna Schulze s textovým doprovodem známé švédské spisovatelky Agnety Pleijlel. Dalším lákadlem jsou Schulzova výtvarná díla, svébytné ilustrace jeho knih: modernistické kresby a také kopie jediné dochované olejomalby – Setkání.

Vybrané doprovodné programy výstavy: dokumentární snímek Benjamina Geisslera Nalezení obrazů, zachycující neuvěřitelný objev Schulzových fresek v dětském pokoji vily, kde během války bydlel důstojník gestapa Felix Landau, a také nejznámější filmová variace na Schulzovy texty: surrealistický snímek Sanatorium na věčnosti režiséra Wojciecha Jerzyho Hase. V suterénu galerie Českého centra bude otevřena výstava polského fotografa Kuby Kamińského Drohobyč bez Schulze, dokumentující současné proměny rodného města Bruna Schulze.

***

Bruno Schulz (1892–1942), polský spisovatel a výtvarník židovského původu. Narodil se v Haliči jako poddaný císaře Františka Josefa, zemřel v nacisty okupovaném Polsku. Celý jeho život byl spjat s městečkem Drohobyč poblíž Lvova (dnes západní Ukrajina). Ve třicátých letech si jeho prózy a – na tehdejší poměry – skandální kresby získaly velké uznání mezi avantgardními uměleckými kruhy meziválečného Polska. Během německé okupace dlouho unikal osudu ostatních drohobyčských Židů díky ochraně důstojníka gestapa Felixe Landaua, který si cenil jeho výtvarných děl. Byl zastřelen během protižidovské razie v drohobyčském ghettu.

Pražská část výstavy vznikla ve spolupráci s Polským institutem v Praze.

Původní koncept: České centrum ve Stockholmu, Polský institut ve Stockholmu, Židovské muzeum ve Stockholmu a Muzeum literatury ve Varšavě.

 

Více o výstavě se dozvíte na stránkách Českého centra Praha.

 


DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: