Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Den s romskou kulturou / Evropský den jazyků v Českém centru Praha

České centrum Praha se letos k oslavám EVROPSKÉHO DNE JAZYKŮ připojuje celodenním programem věnovaným romské kultuře.

Foto: Lukáš Houdek a archiv filmu Ženy v poli.

Ač romština není dosud pro většinu Romů v České a Slovenské republice běžným jazykem písemného projevu, máme přesto možnost se od počátku 70. let setkávat s texty romských autorů v jejich mateřštině, tedy romštině. O návrh standardizované podoby romského pravopisu se během svého čtyřleté existence zasadil Svaz Cikánů-Romů (1969–73). První romští literáti se museli s jeho pravidly postupně seznamovat a učit se mu tak, jako se i české děti učí pravidlům českého pravopisu ve škole. Jelikož ale výuka romštiny a jejích pravidel v této instituci obecně chybí, není pro Romy běžné a rozhodně jednoduché romsky číst a psát.

PROGRAM

11:00 a 15:00 / MODEROVANÁ DISKUSE  SE SPISOVATELKAMI IRENOU ELIÁŠOVOU a JANOU HEJKRLÍKOVOU S UKÁZKAMI JEJICH TVORBY 

17:00 / PROJEKCE FILMU ŽENY V POLI

Návštěvníci budou mít během dne možnost zakoupit si díla vybraných romských autorů, případně si předplatit některé z romských periodik. Program byl připraven ve spolupráci se sdružením Evropských kulturních institutů EUNIC a organizacemi Slovo 21 a ROMEA. VSTUP ZDARMA!

Celý program Evropského dne jazyků naleznete ZDE.

INFORMACE K PROGRAMU

 

Irena Eliášová se narodila v romské osadě v obci Nová Dedina na jihozápadním Slovensku, kde do svých deseti let s rodiči žila. Psaní se věnuje od mládí. V roce 2007 byla oceněna Obcí spisovatelů v literární výzvě na téma Cikáni - Romové, a úryvek chystané knihy byl zařazen do knihy vítězných textů romských a neromských autorů Devla, devla! V současnosti připravuje dva romány s pracovními názvy Prostitutka Lili a Rub a líc a také pokračování své první knihy Naše osada, která se setkala s příznivým přijetím veřejnosti. Dopisuje také knihu povídek s názvem Cikánský život.

Jana Hejkrlíková zpodobňuje ve svých povídkách zejména svět dětství, jež prožila na malém českém městě. Literárně činná je od roku 1995, publikovala časopisecky v Romano džaniben, Pražském deníku, Literárních novinách. V roce 2006 získala Literární cenu Mileny Hübschmannové, udílenou romsky píšícím autorům, a to za povídku Bachtalo ďives / Šťastný den. Její próza byla zařazena do Čalo voďi / Sytá duše, antologie děl romských prozaiků žijících v ČR. V současnosti pracuje na uceleném souboru povídek.

 

Dokument ŽENY V POLI režisérky Markéty Nešlehové, který připravilo Slovo 21 ve spolupráci s pražskou kanceláří Nadace Heinricha Bölla a TV Bedna, představuje tři silné ženy, jež rozhodně mají co říci nejen jako Romky, ale také jako ženy a političky. Ženy se jako Romky a ženy setkávají s vícenásobnou diskriminací. Rodina, práce, sebevzdělávání, předsudky – jejich život je jako bitevní pole, kde čelí povinnostem, výzvám a překážkám na několika frontách. Denisa, Lucie a Aurélie, protagonistky dokumentárního filmu Ženy v poli, popírají stereotypní názor, že romské ženy nemají zájem se vzdělávat, rozvíjet svou osobnost a společensky participovat. Jsou to ženy, jež jsou a nebo se chystají být, aktivní i na poli politiky. Denisa Berousková je nyní na mateřské dovolené a kandidovala v roce 2006 v komunálních volbách, Lucie Horváthová se pokoušela o vstup do Evropského parlamentu a ve volbách v roce 2010 vedla kandidátku Strany zelených v Pardubickém kraji, Aurélie Balážová se každodenně při své práci setkává s tíživou životní realitou romských komunit.

 


DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: