Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Prohlášení k situaci týkající se koronaviru v síti Českých center

Ústředí Českých center permanentně monitoruje situaci ohledně koronaviru v celé síti 25 českých center v zahraničí. Aktuálně dochází k programovým změnám především v Soulu a Miláně, a dále i v Tokiu, Římě, Paříži a Mnichově. Pařížský Knižní Salon du Livre, na kterém byla plánována velká česká účast, byl zrušen. Doprovodný program k české účasti organizovaný Českým centrem Paříž však proběhne beze změny. 

 

 „Jsme v permanentní komunikaci s našimi řediteli v zahraničí, se zastupitelskými úřady, ale i s českými partnery jednotlivých programů. Situaci v žádném případě nepodceňujeme, ale zároveň zachováváme klid a rozvahu,“ uvedl Ondřej Černý, generální ředitel Českých center: „Doprovodný program k účasti na zrušeném pařížském knižním veletrhu, organizovaný Českým centrem Paříž a Českým literárním centrem zůstává v této chvíli zachován,“ dodává Ondřej Černý. Zajímavá nabídka zahrnuje například otevření reprezentativního českého knihkupectví, představení výstavy Nejkrásnější kniha roku, proběhne zde i křest nového překladu knihy Josefa Pánka, setkání s autory a překladateli, grafický workshop Juraje Horvátha i jazzový koncert Hlaskontrabass.

 

Vzhledem k vývoji situace, která se v jednotlivých zemích světa liší, pak ředitelé českých center v zahraničí monitorují situaci v dané zemi a provádějí případné změny v návaznosti na vládní či municipální nařízení v zemích své působnosti. O případných změnách spojených s posouváním termínů plánovaných programů pak informují prostřednictvím svých webových stránek.

 


DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: