Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Rezidenční pobyt Stockholm

Výběrové řízení na třítýdenní tvůrčí pobyt v oblasti oblasti výtvarného umění a performing arts ve Stockholmu v období od 23. dubna do 13. května 2012.

Institut umění – Divadelní ústav a České centrum ve Stockholmu ve spolupráci s WIP: Rezidence a Velvyslanectvím České republiky ve Švédsku za finanční podpory Ministerstva kultury ČR vypisují výběrové řízení na třítýdenní tvůrčí pobyt v oblasti oblasti výtvarného umění a performing arts ve Stockholmu v období od 23. dubna do 13. května 2012. 

O rezidenční pobyt mohou zažádat umělci do 35 let, kteří mají trvalý pobyt nebo pracují v České republice. Účastníkovi bude zdarma poskytnuto ubytování ve Stockholmu a ateliér/ pracovní a tvůrčí prostor  o rozloze 100 m2 v prostorách WIP: Rezidence. Dále budou účastníkovi uhrazeny cestovní náklady do/ze Stockholmu a náklady spojené s pobytem ve výši 10 000 Kč a příspěvek na materiál pro tvorbu do výše 2 000 SEK. Podmínkou rezidence je otevřený workshop, důraz na otevřený proces tvorby a ochota spolupracovat s ostatními rezidenty a umělci ateliéru WIP a závěrečná finnisage ve WIP: Rezidenci.

Více informací o rezidenčním ateliéru WIP

Adresa: Årsta Skolgränd 14 BD, 117 43 Stockholm, http://www.wipsthlm.se/

 

Pro více informací o vybavení tvůrčího prostoru (dostupná technika a nářadí) kontaktujte České centrum Stockholm na tel: 234 668 572 nebo e-mailem ccstockholm@czech.cz.

Žádost o udělení tvůrčího pobytu musí obsahovat:
I. Přihlášku, čitelně vyplněnou ve všech bodech.
II. Přílohy:
a) Motivační dopis v češtině a v angličtině s popisem, co autor od stipendia očekává, na čem hodlá pracovat, v jakém rozsahu atd. (v podobě maximálně dvou stran formátu A4).
b) Profesní životopis žadatele a přehled dosavadních realizovaných projektů v češtině a v angličtině včetně obrazové dokumentace tvorby z posledních let (maximálně čtyřicet fotografií, nebo katalog).  

Popis projektu, životopis a přehled realizovaných projektů dodávejte jak v tištěné, tak v elektronické verzi.

Podmínky pro podání žádosti
Žádost zpracovanou podle uvedených podmínek zašlete na e-mailovou adresu strakova@czech.cz a na poštovní adresu Markéta Černá, Tvůrčí umělecké rezidence, Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00, Praha 1  

Uzávěrka přihlášek: 25. března 2012

• Po termínu předložené žádosti a neúplně či chybně zpracované žádosti nebudou do výběrového řízení zařazeny.
• Zaslané žádosti posoudí odborná komise; o výsledku výběrového řízení budou předkladatelé vyrozuměni do 6. dubna 2012
• Vybraný umělec  zpracuje písemnou zprávu o pobytu v rozsahu min. jedné strany A4 nejpozději do 14 dnů po ukončení rezidenčního pobytu.

 

 


DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: