Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

PŘEKLADATELSKÁ SOUTĚŽ SUSANNY ROTH 2015 - závěrečná zpráva

Česká centra a Literární sekce Institutu umění – Divadelního ústavu uspořádaly letos 1. ročník mezinárodní soutěže pro mladé překladatele, pojmenované po renomované švýcarské bohemistce a překladatelce Susanně Roth (1950–1997), která se výraznou měrou zasloužila o propagaci soudobé české literatury v zahraničí. Nultý ročník soutěže, pořádaný u příležitosti výročí Bohumila Hrabala, proběhl s velkým úspěchem v roce 2014.

Soutěž je zaměřena na začínající překladatele do 40 let, jejichž úkolem je přeložit odbornou porotou vybraný úryvek současné české prózy autorů obdobného věku. V roce 2015 soutěž proběhla v úzké spolupráci s českými centry v zahraničí a zastupitelskými úřady MZV. Uchazeči ze 17 zemí přeložili text z knihy Davida Jana Žáka Návrat krále Šumavy, životopisného románu o „nepolapitelném převaděči“ Josefu Hasilovi (Labyrint, 2012). Na základě vyhodnocení celkem 90 překladů místními odborníky byli vybráni nejlepší překladatelé ze 13 zemí.

Ocenění překladatelé
 
Bulharsko: Borislava Spasova
Egypt: Bothaina Abdelahay Mohamed
Finsko: Sampo Saari
Chorvatsko: Marija Ozretić
Japonsko: Akane Ema
Lotyšsko: Aiga Veckalne
Maďarsko: Zsuzsanna Juhászné Hahn
Polsko: Aleksandra Seidel-Mączyńska
Rumunsko: Gabriela Georgescu
Rusko: Xenia Timenčik
Španělsko: Diana Bass
Švýcarsko: Maria Pobuda
Ukrajina: Myroslava Čučupaka
 
Každý oceněný překladatel získal symbolickou doživotní průkazku do Moravské zemské knihovny a dostal pozvání na několikadenní návštěvu ČR spojenou s účastí na Bohemistickém semináři, pořádaném Ministerstvem kultury České republiky. Bohemistický seminář, organizovaný nakladatelstvím Větrné mlýny, proběhl 11.– 15. července 2015 v literárních zastávkách Brno (Měsíc autorského čtení), Stará Říše (J. Florian), Petrkov (B. Reynek), Lipnice (J. Hašek),  Sázava  (P. Kohout a J. Mašínová) a  Praha (P. Placák, D. J. Žák). Během semináře účastníci poznali soudobý literární život a vypravili se za katolickou literaturou do Staré Říše a Petrkova. Program zahrnoval i setkání se spisovateli, autorská čtení, teoretické literárně-historické přednášky a možnost seznámit se s literárním provozem nakladatelství Fra, Labyrint a Revolver Revue a významných institucí v ČR.

Projektu se zúčastnila Česká centra v Budapešti, Bukurešti, Kyjevě, Londýně, Madridu, Moskvě, Sofii, Tokiu, Varšavě a Vídni a Zastupitelské úřady ČR v Helsinkách, Káhiře, Rize a Záhřebu.
 
Projekt podpořili: MKČR, Portál české literatury, Rumunský kulturní institut v Praze, Moravská zemská knihovna, nakladatelství Větrné mlýny a Labyrint.

O Susanně Roth (1950−1997)
Významná švýcarská překladatelka, bohemistka, literární kritička a vědkyně. Česky se začala učit na počátku sedmdesátých let v Curychu, v r. 1972 dostala stipendium na Univerzitě Karlově v Praze. V roce 1992 založila českou pobočku nadace Pro Helvetia v Praze, později zastupovala tuto nadaci
v Bratislavě; organizovala kulturní výměny, zprostředkovávala stipendia, výstavy, koncerty či divadelní zájezdy. Mezi české autory, jejichž díla přeložila, patří Daniela Hodrová, Petr Chudožilov, Josef Hiršal, Bohumila Grögerová, Jiří Kratochvil, Ladislav Klíma, Eda Kriseová, Jan Trefulka
a především Milan Kundera a Bohumil Hrabal. Je autorkou knihy Laute Einsamkeit und bitteres Glück: Zur poetischen Welt von Bohumil Hrabals Prosa (Bern, 1986; česky Hlučná samota a hořké štěstí Bohumila Hrabala: K poetickému světu autorových próz, Praha, 1993) a editorkou sborníku Hommage à Bohumil Hrabal (Frankfurt am Main, 1989).


DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: