Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Josef Bolf odhalí temné portréty

05.08.2014: Ve dnech 1. 8. – 7. 9. 2014 probíhá v Bulharsku IX. ročník Bienále vizuálního umění. Díky iniciativě Českého centra Sofie se odborníkům i nejširší veřejnosti představuje současný český umělec Josef Bolf. Výstava s názvem Oslovení ze tmy zahrnuje díla posledních pěti let Bolfovy tvorby. Atmosféru expozice dotváří tři krátkometrážní snímky „Chodba“, „Ty“ a „Obývací pokoj“. Slavnostní zahájení proběhne ve čtvrtek 7. 8. 2014. V pátek 7. 8. 2014 se uskuteční komentovaná prohlídka za přítomnosti autora. Výstava je ve Varně k vidění do 7. září, poté se přesune do galerie Českého centra Sofie.

NA POČÁTKU BYLO SLOVO

Bienále vizuálního umění s podtitulkem „Srpen v umění“ přilákalo v den svého zahájení 1. 8. 2014 stovky návštěvníků. V rámci několika dnů bienále se ve 13 muzeích a galeriích představí řada autorů, z Bulharska, Balkánu i celé Evropy. S tvorbou známého českého umělce Josefa Bolfa se tady návštěvníci setkávají vůbec poprvé. Výstava s názvem Oslovení ze tmy představuje díla  vzniklá mezi lety 2008–2014, a tři videa, včetně krátkometrážního snímku „Chodba“, který vznikl pro Pražské Quadriennale 2011.

Pro potřeby bienále vybral autor deset kreseb a portrétů zasazených do prostředí, jež vychází z jeho vzpomínek na panelové sídliště, kde v sedmdesátých a osmdesátých letech vyrůstal. Autor často pracuje s odkazy na literární či filmová díla. Zdroj inspirace pro bulharskou výstavu přinesla  novela Ladislava Fukse, jejímž tématem  je apokalyptická vize zániku světa po jaderné katastrofě.  

„Při výběru prací pro tuto výstavu jsem si vypůjčil titul ,sci-fiʻ novely Ladislava Fukse. Inspirací v této jeho práci mi byl dialog a komunikace mezi hrdiny knihy. Adolescenti, vyrovnávající se světem, kterému tak zcela nerozumí, jsou tématem, ke kterému se často vracím.“

Josef Bolf patří k nejvýraznějším českým malířům současnosti. Přestože je považován za malíře brutálně melancholických obrazů, překračuje médium malby ke zvukovým instalacím. „České centrum upozornilo na Bolfovu tvorbu Rumena Serafimova, ředitele  Městské galerie ve Varně. V současné době jednáme o realizaci samostatné výstavy. Městská galerie je odborníky řazena mezi instituce s nejzajímavějším programem“, sdělila  Kateřina Churtajeva, ředitelka Českého centra Sofie.  

Výstava Josef Bolf: Oslovení ze tmy bude ve Varně k vidění do 7. září 2014, poté se přesouvá do galerie Českého centra Sofie. Návštěvníci hlavního města zhlédnou Bolfova díla do 30. září 2014.

 NEJEN OSLOVENÍ

České centrum  Sofie ve svém programu výrazně akcentuje současné české umění. Genezi spolupráce s Josefem Bolfem popisuje  ředitelka Českého centra Sofie:  „ S tvorbou Josefa Bolfa  jsem se podrobněji  seznámila v rámci kurátorské cesty, kterou České centrum  Sofie připravilo pro bulharské kurátory v roce 2012. Od té doby jsme se snažili práce Josefa Bolfa, stejně jako dalších českých výtvarníků, prosadit na akcích v Bulharsku.“  Městská galerie ve Varně patří k předním výstavním institucím v Bulharsku.  Navázání spolupráce s odborníky  Kateřina Churtajeva oceňuje.  „Městská galerie ve Varně patří k těm nejkrásnějším v Bulharsku, a tak jsme rádi, že se do ní dostal některý ze současných českých autorů. Že se to povedlo v rámci bienále, je ještě lepší. V podobném duchu chceme pokračovat i nadále…“ dodává.  Dramaturgický plán bulharského Českého centra zahrnuje  projekty česko-bulharských autorů, samostatnou výstavu Martina Mainera  a  rozsáhlou přehlídku tvorby  Zbyňka Baladrána, Václava Girsy, Lukáše Jasanského a Martina Poláka a Rafanů, kterou kurátorky připravila Edith Jeřábková.

SRPEN V UMĚNÍ

Přehlídka vizuálního umění „Srpen v umění“ byla založen v roce 2000 jako společná iniciativa městských a soukromých muzeí a galerií v přímořské Varně. Od roku 2002 se koná každý druhý rok v srpnu.

Program festivalu zahrnuje výstavy, performance, diskuse, divadelní představení a koncerty, jež se odehrávají v sálech Archeologického muzea, Městské galerie Borise Georgieva, Muzejního domu Georgiho Valčeva a v soukromých galeriích po celé Varně.

 

Kontakt pro novináře:
Česká centra
Petra Jungwirthová 

tisková  mluvčí Českých center
M: 725 890 030 
EM: jungwirthova@czech.cz                          

 


ČESKÁ CENTRA jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci ČR v zahraničí. Prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli. Síť Českých center působí z 22 zahraničních metropolí tří kontinentů. Generální ředitelkou Českých center je Vilma Anýžová.  

 

Česká centra pro oblast výtvarného umění:  

  • Iniciujeme a podporujeme projekty českých umělců v zahraničních galeriích.
  • Ve vlastních výstavních prostorách prioritně představujeme současnou výtvarnou scénu s propojením na místní umělce a instituce.
  • Realizujeme kurátorské cesty a cesty novinářů ze zahraničí do ČR.
  • Podporujeme rezidenční pobyty českých umělců do zahraničí.
  • Jsme partnery Ceny Jindřicha Chalupeckého a řady dalších prestižních ocenění.
  • Podporujeme českou účast na mezinárodních veletrzích výtvarného umění a realizujeme doprovodné programy (diskuse, workshopy…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: