Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Jiřímu Menzelovi byl v Bulharsku udělen titul doctor honoris causa

12. 03. 2014: V úterý 11. 3. 2014 udělila bulharská Filmová akademie (NATFIZ) Jiřímu Menzelovi čestný titul doctor honoris causa za významné zásluhy v oblasti filmového umění. Režisér přijel do Sofie na pozvání Českého centra. Během svého pobytu vystoupí také na filmovém festivalu Sofia Film Fest 2014,kde představí svůj nejnovější film. Jeho pobyt v Sofii se těší velké mediální pozornosti.

Slavnostní ceremoniál v aule Filmové akademie se konal za přítomnosti rektora prof. DrSc. Ljubomira Halačeva, akademické obce, významných bulharských tvůrců v oblasti divadelního a filmového umění, novinářů, studentů a veřejnosti. Režiséra krátce představil děkan Fakulty filmového umění doc. Ljubomir Hristov, který několikrát zdůraznill, že Menzel je jedním z nejvýznamnějších světových režisérů a velkých mistrů 20. století.  Poté slavnostní slovo ve staroslovanštině pronesl rektor Filmové akademie prof. DrSc. Ljubomir Halačev, který Jiřímu Menzelovi předal čestný titul doctor honoris causa. Akademický obřad pokračoval proslovem J. Menzela, který ještě v úvodu o sobě řekl: „Jsem vyučený filmař. Filmy, knihy a divadlo mám rád proto, že pomáhají rozšiřovat moji znalost o světě a hlavně o lidské duši. Když jsem se stal shodou okolností filmařem, rozhodl jsem se, že budu pokud možno jen vracet to, co jsem sám od kultury dostal... Můj tatínek byl intelektuál a velice vzdělaný muž. Moje maminka byla švadlena a tak říkajíc žena z lidu. A já jsem věděl, že moje filmy musí být takové, aby jim rozuměla moje maminka a přitom abych se za ně nemusel před tatínkem stydět."

Trochu pochmurně hodnotil Jiří Menzel situaci na současné filmově scéně a upřesnil, že on sám měl štěstí, protože už u svého prvního filmu potkal Bohumila Hrabala: „Když na různých festivalech pozoruji současné filmy, a bohužel i mladých tvůrců, jsem zarmoucen z toho, že vlastně skoro všechny filmy jsou depresivní, adorují zlo a vypráví o světě, ve kterém já nemám chuť žít. Nerozumím tomu, proč současný film ve světě je oslněno šklivostí a zlem." Český režisér poděkoval Filmové akademií za udělení tak významného titulu a ukončil vystoupení svým typickým humorem: „Budu teď doktorem, ale nechtějte na mně,abych vás léčil."

V Bulharsku je Jiří Menzel dobře znám, je oblíbeným režisérem filmových a divadelních diváků. Během svého působení v Sofii koncem minulého a začátkem tohoto století připravil šest představení pro Satirické divadlo a divadlo Slza a smích v Sofii. Jeho hra Blbec k večeři se uvádí již 12 rokem (celkem přes 200 repríz).

Náročný program Jiřího Menzela pokračuje 12. března v kině Lumiere, kde představí svůj nejnovější film Donšajni, setká se také s bulharskými herci a bude mít rozhovory pro televizi a rozhlas.

Více informací:
České centrum Sofie, http://sofia.czechcentres.cz/ , ccsofia@czech.cz , T: +359028155430
NATFIZ Krastjo Sarafov, http://natfiz.bg/en/doctor-honoris-causa
Sofia Film Fest, http://siff.bg


DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: